Tekniksprånget 2022

Redovisning av Tekniksprångets verksamhet för år 2022. Tekniksprånget är en nationell satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn. Tekniksprånget syftar till att få fler ungdomar att välja en högskoleutbildning och en framtida karriär inom teknikområdet.

Under år 2022 sökte totalt 2 181 ungdomar praktikplats genom Tekniksprånget. Av dessa antogs 589 ungdomar varav 582 fullföljde praktiken. Bland de sökande var könsfördelningen 39 procent kvinnor och 61 procent män. Av de som erbjöds praktikplats genom Tekniksprånget var 52 procent kvinnor och 48 procent män. Antalet arbetsgivare som medverkat under år 2022 har uppgått till 188 unika arbetsgivare fördelat över 81 orter i Sveriges samtliga 21 regioner.

Skolverket betalade ut totalt 15 000 000 kronor för verksamhetsåret 2022. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har redovisat kostnader om 15 163 439 kr kronor för samma år.

Skolverket har enligt uppdrag från regeringen (U2012/5580/GV samt Skolverkets regleringsbrev för år 2020) ingått ett avtal med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien för att genomföra Tekniksprånget. Skolverket ska årligen återrapportera Tekniksprånget till Regeringskansliet. Skolverkets rapportering bygger på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens rapportering av Tekniksprånget.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2023

Serie: Regeringsuppdrag

Bilagor:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt