Studiehandledning till Stödmaterialet Kvalitetsarbete i förskola och skola

Denna skrift är en studiehandledning till handboken Kvalitetsarbete i förskola och skola, som gavs ut av Myndigheten för skolutveckling 2007. Studiehandledningen ger tips och idéer om hur du på ett effektivt sätt kan använda handboken.

Denna skrift är en studiehandledning till handboken Kvalitetsarbete i förskola och skola, som gavs ut av Myndigheten för skolutveckling 2007. Den är avsedd för personal inom alla skolformer och förskoleverksamhet med intresse och ansvar för kvalitetsarbete. Studiehandledningen ger tips och idéer om hur du på ett effektivt sätt kan använda handboken. Sammanfattning För att underlätta arbetet med studiehandledningen följer den samma struktur och utformning som handboken. Varje kapitel i handboken sammanfattas kortfattat och därefter följer tre rubriker som ger underlag för bearbetning av verksamhetens kvalitetsarbete. Under rubriken "Att Diskutera" finns exempelvis frågeställningar som kan fungera som grund för diskussioner i olika arbetsgrupper och nätverk. Här finns också tips om hur du kan granska - "Att Granska" - eget eller andras kvalitetsarbete och under "Att Göra" får du vägledning om metodiskt tillämpningsarbete. Du väljer förstås själv vilka uppgifter du vill göra och i vilken ordning. Flertalet frågeställningar, gransknings- och tillämpningsövningar är generella, dvs. riktar sig till samtliga ansvarsnivåer, samt till de skol- och verksamhetsformer som omfattas av bestämmelserna om kvalitetsredovisning. Motivet med studiehandledningen är att stödja och utveckla kvalitetsarbete i landets förskolor och skolor.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2008

Serie: Stödmaterial

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt