Regler och ansvar

Frånvaro i skolan

Rektorn är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro. Här kan du läsa om vad som gäller kring frånvaro i skolan.

Regler och ansvar

Skolplikt och rätt till utbildning

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om reglerna kring skolplikt och rätt till utbildning.

Barn som hjular. Elever och föräldrar

Ledighet under terminen

Stöd i arbetet

Främja närvaro och förebygga frånvaro

Skolan ska motverka omfattande frånvaro genom att systematiskt främja närvaro. Här finns stöd till skolor och huvudmän i det arbetet.