Regler och ansvar

Frånvaro i skolan

Rektorn är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro. Här kan du läsa om vad som gäller kring frånvaro i skolan.

Barn som hjular. Elever och föräldrar

Ledighet under terminen

Regler och ansvar

Utlandsvistelse och skolplikt

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om vad som gäller kring skolplikt för barn som vistas utomlands.