Adresser till skolenheter

Här finns information om hur du hittar adresser till skolenheter i Sverige och utomlands.

Skoladresser

Varje år samlar SCB in uppgifter från skolor på uppdrag av Skolverket. Som ett resultat av den nya skollagen samlas uppgifter in per skolenhet istället för per skola från och med läsåret 2012/2013.

Här kan du ladda ner en excel-fil där alla skolenheter ingår. Den kan du själv sortera för att använda för att få fram skoladresser. Vi kommer att uppdatera filen en gång i månaden.

Skoladresser (5,6 MB)

Välja skola

På Välja skola presenteras Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Välja skola

Svenska skolor i utlandet

Svenska skolor i utlandet

Gå till Skolverkets särskilda förteckning.

Europaskolor

Europaskolor

I och med Sveriges medlemskap i EU, har EU skyldighet att erbjuda skolundervisning för barn till anställda svenskar vid de olika EU-institutionerna.

Svenskundervisning i utlandet

Kompletterande svenskundervisning i utlandet

Här finner du ett antal föreningar som erbjuder kompletterande svenska runt om i världen.

Senast granskad: 2018-05-02
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation