Svenska utlandsskolor

Svenska utlandsskolor är till för barn och ungdomar som bor i utlandet med minst en av sina vårdnadshavare. Utbildningen motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan.

De svenska utlandsskolorna är berättigade till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1-6. I vissa fall även för högstadiet årskurserna 7-9 och gymnasieskolan 1-3. Det finns för närvarande 18 utlandsskolor som får statsbidrag. De finns i följande länder:

 • Belgien
 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Ryssland
 • Saudi-Arabien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Antagningen av elever

Det är utlandsskolan som beslutar om antagningen av elever till skolan.

Ansökan till en svensk utlandsskola

Undervisning och betyg

Undervisning på utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får i Sverige. Skolorna följer de svenska läroplanerna och undervisningen är på svenska. Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har rätt att sätta betyg.

Uppföljning, utvärdering och tillsyn

Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag. Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Det finns andra skolor som kallar sig svenska utlandsskolor och andra utbildningar som varken får statsbidrag eller har rätt att sätta betyg enligt svensk lag. Sådana skolor står inte under svensk statlig uppföljning, utvärdering och tillsyn. Svenska ambassader och konsulat i utlandet kan ge information om sådana skolor.

Svenska ambassader och konsulat Utländska ambassader i Sverige

Elevavgifter

Alla svenska utlandsskolor tar ut en elevavgift. Skolan informerar om avgiften. Utlandsskolor finansierar undervisningen framför allt med avgifter och statsbidrag. Bidraget går till skolan - inte till vårdnadshavarna – och skolan får använda bidraget fritt för att täcka kostnaderna för utbildningen.
 

Mer information om de svenska utlandsskolorna hittar du på skolornas respektive webbplats.
Svenska utlandsskolor i Europa Svenska utlandsskolor i Asien Svenska utlandsskolor i Afrika


 

Senast granskad: 2016-05-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner