Individuell studieplan för elever i olika skolformer

Här hittar du som arbetar med att ta emot elever inom högstadiet, gymnasieskolan eller komvux information om hur du kan ta fram individuella studieplaner inom respektive skolform.

Alla nyanlända elever som har tagits emot under grundskolans högstadium samt alla elever inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan.

Det övergripande syftet med en individuell studieplan är att ge en tydlig bild av planerade studier utifrån utbildningens mål samt elevens behov och förutsättningar. Det gäller för nyanlända elever i årskurserna 7–9, inom gymnasieskolan där introduktionsprogrammen ingår samt inom den kommunala vuxenutbildningen.

Den individuella studieplanen används som ett verktyg i planering och uppföljning av elevens utbildning och visar vägen mot målet med studierna.

Här hittar du stöd för hur du kan ta fram en individuell studieplan för elever inom respektive skolform:

Individuell studieplan för nyanlända elever i grundskolans årskurs 7–9

Individuell studieplan inom gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram

Individuell studieplan inom kommunal vuxenutbildning

Senast uppdaterad 24 maj 2023

Innehåll på denna sida