Entreprenörskap i skolan – globala mål och lokala lösningar

Gymnasieelever i Västra Götaland lär sig hitta lokala utmaningar kopplade till de globala målen och sedan på egen hand utarbeta lösningar. Genom övningen i entreprenörskap stärks känslan av delaktighet i samhället.
– Det jag har lärt mig är att vi är kapabla till så mycket mer än vi tror, så länge vi har ett mål och är villiga att jobba. Det är en ganska cool känsla att ha som 17-åring, säger eleven Klara Östrand.

Hur kan man förbättra jämlikheten på ett äldreboende? Hur kan man hitta meningsfulla aktiviteter till en flyktingfamilj? Och hur kan man hjälpa unga att våga prata om psykisk ohälsa?

Det är några av de många utmaningar som gymnasieelever från Västra Götaland har tagit sig an inom programmet Generation F under det senaste året. Bakom programmet står Förebildarna i Göteborg. Syftet är att med entreprenöriella metoder stärka ungas delaktighet i samhället.

En kvinna går genom ett rum som är fullt av aktiva elever.

Erika Strandberg vill stärka ungas delaktighet i samhället.

– Vi utgår från de globala målen, framför allt målen som handlar om social hållbarhet, och eleverna får sedan identifiera utmaningar i lokalsamhället och själva komma på en lösning som de kan genomföra. Arbetet skiljer sig ganska mycket från mycket annat eleverna gör i skolan. I klassrummet pratar vi mycket om utmaningar och lösningar, men här får de själva ge sig ut i samhället och genomföra en förändring. De möter då ofta människor de annars inte skulle mött och får en förståelse för deras behov, förklarar Erika Strandberg, projektledare på Förebildarna och programansvarig för Generation F.

Motiverar eleverna

Programmet, som har funnits sedan 2019, är uppdelat i tre moduler där start och avslutning leds av Förebildarna. Däremellan sker undervisning i 25–40 timmar fördelat över 3–7 veckor och då finns Förebildarna med och stöttar med verktyg, utbildningsmaterial och handledning.

– En av de stora fördelarna med programmet är att det motiverar eleverna. Sedan är det fantastiskt att projekten ger så mycket utöver själva kursinnehållet. Eleverna blir stärkta och vågar ta för sig på ett annat sätt. Det är det vi vill, att de ska hitta sina egna resurser och inse vilken kunskap och vilka förmågor de själva besitter, säger Erika Strandberg.

Fridagymnasiet i Vänersborg hoppade på programmet första gången 2021. Året därpå deltog 75 elever som genomförde totalt 15 olika projekt. Arbetet kopplades till ämnena svenska och samhällskunskap.

Två lärare sitter och diskuterar.

Mikael Sunnanquist och Åsa Segelod jobbar på Fridagymnasiet.

– Det blev väldigt fina resultat. Eleverna var superengagerade och kände att de hade gjort något på riktigt. Det är läckert att se hur de växer och blir medvetna om sin roll i samhället och det är helt underbart när de skriver i sina utvärderingar att de har insett att de faktiskt kan påverka, att de förstår att alla kan göra något. Och att de vågar, säger läraren Åsa Segelod.

Bestående värden

Mikael Sunnanquist, som är biträdande rektor på Fridagymnasiet, menar att projektet, förutom bedömningsbara kunskaper och förmågor, också har skapat bestående värden som kanske inte alltid syns i betygssättningen. Det är sådant som självkänsla, samarbetsförmåga och samhällsengagemang.

– I skolans värld är vi experter på att boxa in saker i kunskapskrav, centralt innehåll och annat, men lärande handlar ju om att växa och det kan vara viktigt att ibland tänka lite längre. Värdeskapande har blivit lite av ett modeord, men det ligger mycket i det begreppet. För de här eleverna tror jag det handlar mycket om att få upp ögonen för att man faktiskt är viktig för andra. Det skapar ett sammanhang som är bredare än vad skolan normalt sett lyckas med.

Anna-Lena Skyldberg

Burgårdens gymnasium i Göteborg är en annan skola som har deltagit i programmet. Anna-Lena Skyldberg menar att en av utmaningarna i arbetet var att som lärare ta ett steg tillbaka och låta eleverna få fria tyglar att lösa problemen på egen hand.

– Min roll handlade framför allt om att handleda, ställa frågor och få dem att reflektera. Och undvika att gå in och styra för mycket. Ett tips till andra skulle vara att våga släppa kontrollen och låta elevernas egna tankar och kreativitet komma fram. Det finns ju så många vinster med detta. De har fått öva allt ifrån kreativitet till samarbetsförmåga. Inte minst tror jag att de har fått någon sorts förståelse för vad demokrati faktiskt innebär i praktiken.

Förändra till det bättre

Många av projekten i Generation F handlar om social hållbarhet och problem som ensamhet och psykisk ohälsa. Lisa Jahnstedt, Klara Östrand och Tindra Wilhelmsson på De la Gardiegymnasiet i Lidköping drev ett sådant projekt, som handlade om att stärka barn och ungas självkänsla och självförtroende. De höll en föreläsning, anordnade workshop och övade in en dans med en grupp barn.

Två glada elever sitter på en kudde.

Lisa Jahnstedt och Klara Östrand

Erfarenheterna från projektet bär de med sig länge, säger Lisa Jahnstedt.

– Något vi lärde oss var hur mycket jobb det faktiskt krävs för att göra en sån här sak. Men framför allt lärde vi oss att det går att göra sådant som man kanske inte tror ska funka. Går det en gång så går det igen.

Två elever ser glada ut.

Emelie Elander och Hilda Good.

Emelie Elander och Hilda Good som går Schillerska gymnasiet ville göra något åt sexualkunskapen i grundskolan, som de menar har stora brister. De saknar bland annat undervisning om samtycke och tycker att sexualkunskapen har för mycket fokus på de fysiska aspekterna av sex, och för lite på de emotionella. De gjorde bland annat en elevenkät och höll ett föredrag i en högstadieklass, berättar Hilda Good.

– Det roligaste har varit att få jobba med något vi verkligen brinner för. Det är en härlig känsla att man kanske kan få någon annan att tänka till och förändra något till det bättre. Och att man på det sättet faktiskt har lite makt och inflytande.

Entreprenörskap och social hållbarhet – tre tips

 1. Gör eleverna delaktiga i undervisningen och inkludera dem i hur man kan arbeta med frågorna.
 2. Ta tillvara det som lärare och elever på skolan brinner för. Om det finns ett starkt intresse för något på just er skola, exempelvis musik, kultur eller idrott, så utgå ifrån det och fundera på hur ni kan göra det till skolans "grej".
 3. Öppna upp för att vidga innebörden av begreppet entreprenöriellt lärande och fokusera på förmågorna man utvecklar av arbetssättet.

Om Förebildarna

  • Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med entreprenöriella metoder för att stärka ungas delaktighet i samhället. Organisationen jobbar med skolor och sommarjobbsaktörer i Västra Götaland.
  • Verksamheten delfinansieras av Stenastiftelsen och Västra Götalandsregionen med stöd från Kronprinsessparets Stiftelse, Stena Fastigheter, kommuner och Skolverket.
  • Programmet Generation F riktar sig till gymnasieelever. Programmet utgår ifrån de globala målen, med social hållbarhet i fokus, och låter eleverna hitta lokala samhällsutmaningar och lösningar som genomförs i projektform.
  • Syftet med Generation F är att stärka ungas delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen. Eleverna lär sig att själva driva på förändring och skapa värde för någon annan. ”Det visar på görbarhet, skapar meningsfullhet och en känsla av att själv äga makten över sin framtid”.

  Läs mer om entreprenörskap i skolan

  Entreprenörskap i skolan innebär att alla elever ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som rustar dem för ett föränderligt samhälls- och arbetsliv. Gemensamt för alla skolformer är att eleverna ska utveckla förmågor som till exempel kreativitet, problemlösning och samarbete samt att komma på nya idéer och ta dem till handling. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska skolan också främja innovationstänkande och företagande.

  Här kan du läsa fler inspirerande reportage om hur du kan arbeta med entreprenörskap i undervisningen inom olika skolformer.

  Stödmaterial för att arbeta med entreprenörskap i gymnasieskolan

  Organisera arbetet med entreprenörskap i skolan

  Senast uppdaterad 01 mars 2023.