Entreprenörskap i skolan – inspirerande reportage och exempel

I ett komplext och föränderligt samhälle med stort behov av kompetensförsörjning behövs kreativa, idé- och initiativrika människor som har viljan och förmågan att se möjligheter och lösa problem. Vi har samlat exempel från olika skolformer för att inspirera undervisningen i entreprenörskap i skolan.

Entreprenörskap i skolan innebär att alla elever ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som rustar dem för ett föränderligt samhälls- och arbetsliv. Gemensamt för alla skolformer är att eleverna ska utveckla förmågor som till exempel kreativitet, problemlösning och samarbete samt att komma på nya idéer och ta dem till handling. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska skolan också främja innovationstänkande och företagande.

Inspirerande reportage och lärande exempel

Här presenterar vi exempel från olika skolformer där skolor har arbetat i projekt om entreprenörskap.

Entreprenörsskap i grundskolan – våga visa mod och skapa värde

Utgå från elevernas egna intressen, jobba ämnesövergripande, våga testa nytt och älska misslyckanden. Det är några av de tumregler som används vid entreprenöriell undervisning i Tågaborgsskolan i Helsingborg och i Östra grundskolan i Skogås.

Entreprenörskap i grundskolan - så arbetar vi Länk till annan webbplats.

Väck motivationen med entreprenörskap i skolan

Genom att kombinera studie- och yrkesvägledning med entreprenörskap i skolan vill föreningen Framtidsfrön skapa motivation till lärande och väcka nyfikenhet kring elevernas egen framtid. Arbetet börjar ofta redan i mellanstadiet.

Entreprenörskap i skolan - så väcks motivationen Länk till annan webbplats.

De kopplar skolan till framtid och samhälle

Mellanstadielärarna på Aggerudsskolan i Karlskoga jobbar med entreprenörskap i skolan och samverkan mellan klassrum och samhälle. Praktiska tips och handfasta övningar varvades när föreningen Framtidsfrön ledde dem i en workshop.

Entreprenörskap i skolan - de kopplar skolan till framtid och samhälle - exempel

Entreprenörskap i gymnasieskolans IM språkintroduktion

Lugnetgymnasiet i Falun erbjuder eleverna på IM Språkintroduktion att driva företag inom Ung Företagsamhet. Den kanske främsta fördelen är elevernas snabba språkutveckling. Järfälla gymnasium har tidigare utmärkt sig med sitt framgångsrika UF-arbete. Nu har de tagit konceptet ett steg vidare och infört modellen för sina nyanlända elever på IM Språkintroduktion. Det har medfört nya utmaningar – men också stora vinster.

Entreprenörskap i gymnasieskolan - IM Språkintroduktion - exempel

Stärker ungas delaktighet i samhället

Gymnasieelever i Västra Götaland lär sig hitta lokala utmaningar kopplade till de globala målen och sedan på egen hand utarbeta lösningar. Genom övningen i entreprenörskap stärks känslan av delaktighet i samhället.

Entreprenörskap i gymnasieskolan - globala mål och lokala lösningar

Entreprenörskap för att öka sysselsättningen och minska utanförskapet

Genom stöttning och utbildning i entreprenörskap ger projektet E-resurs i Örebro fler nyanlända chansen att förverkliga sina företagardrömmar – till nytta och glädje för både individen och samhället.

De fångar upp entreprenörerna i sfi-klasserna

Läs mer om entreprenörskap i skolan

I läroplan för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns skrivningar om att skolan och utbildning ska bidra till att alla elever utvecklar förmågor, kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap. I gymnasieskolan och i vuxenutbildningen ska eleverna också utveckla kunskaper och förmågor som främjar företagande och innovationstänkande. I gymnasieskolan finns entreprenörskap, innovationstänkande och företagande även i många examensmål samt i kurs- och ämnesplaner då eleverna är nära arbetsmarknad eller vidare studier.

Skolverkets stöd om entreprenörskap

Skolverket har, förutom reportage och exempel, tagit fram stöd för olika skolformer för att arbeta med entreprenörskap i skolan, samt ett stöd för huvudman och rektor för att organisera arbetet med entreprenörskap i skolan.

Stödmaterial för att arbeta med entreprenörskap i grundskolan

Stödmaterial för att arbeta med entreprenörskap i gymnasieskolan

Stödmaterial för att arbeta med entreprenörskap i komvux

Organisera arbetet med entreprenörskap i skolan

 

Senast uppdaterad 07 augusti 2023.