Inspiration och erfarenhetsutbyte vid Apl-utveckling för rektorer

 Vad innebär egentligen kvalitetsarbete inom apl och hur ser ansvarsfördelningen ut mellan huvudman och rektor? Dessa frågor och mycket mer reder Skolverket ut under workshopen Apl-utveckling för rektorer.

Porträtt på Kjell som pratar i artikeln.

– Jag är en kritisk person med höga krav, och den här träffen lever verkligen upp till mina förväntningar, säger Kjell Andersson, rektor Komvux Sundsvall.

– Vi har redan kvalitet inom apl på våra skolor. Ändå vill jag att alla våra rektorer tar del av den här workshopen eftersom kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete, säger Lena Tamme, chef Lärande i Sverige.

Workshopen Apl-utveckling för rektorer genomförs på plats i Skolverkets lokaler i Solna. Både Kjell och Lena ser det som en styrka med workshopen att få träffa andra rektorer och huvudmän för erfarenhetsutbyte inom arbetsplatsförlagt lärande. Ett exempel på inspiration som Lena fick från de andra deltagarna är hur man kan utveckla det lokala programrådet.

Porträtt på Lena som pratar i artikeln.

– Att hålla god kontakt med branscherna, vara flexibel och lyssna in dem gör att samverkan fungerar bra och både utbildningen och branscherna utvecklas, säger Lena.

Mer stöd om arbetsplatsförlagt lärande

Utöver den här workshopen finns det fler olika former av processtöd från Skolverket, allt från digitala material som utbildningsmodul för kollegialt lärande till fysiska verksamhetsanpassade träffar. Skolverkets digitala handledarutbildning är en del som Kjell har provat i sin verksamhet.

– Några av våra elever på Komvux går handledarutbildningen, på så vis skapar vi långsiktighet i kvalitetsarbetet och säkerställer kompetensen hos kommande handledare framöver, säger Kjell.

Efter nätverksträffen blev han intresserad av att i första hand fördjupa sig inom arbetsmiljöarbetet och kvaliten i kartläggningen så att den sker systematiskt.

– Alla delar i styrkedjan är viktiga för att hålla hög kvalitét i det arbetsplatsförlagda lärandet, och arbetet stannar inte vid elev och lärare utan behöver finnas på alla nivåer, säger Kjell.

Vill du som huvudman eller skolledare utveckla apl på er skola? Ta del av vårt kalendarium för kommande workshops och seminarium.

Skolverkets kalendarium Länk till annan webbplats.

Processtöd om apl

Utbildningsmodul om apl

Digital apl-handledarutbildning

För frågor kontakta Kristin Holmberg, kristin.holmberg@skolverket.se

Senast uppdaterad 20 juli 2023.