Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Lärare i alla språk och modersmål utom svenska som modersmål inom alla skolformer kan varje år ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Nu finns även Inspirationspriset, för dig som inspirerats av tidigare års språkprojekt.

Elever i olika åldrar

Vem kan ansöka om kvalitetsutmärkelsen i språk?

Lärare i alla språk och modersmål utom svenska som modersmål inom alla skolformer kan årligen ansöka om den Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Utmärkelsen delas varje år ut på Språklärargalan till nyskapande projekt inom språkundervisning.

Gör  du något i din språkundervisning som du tror att andra språklärare skulle ha nytta av? Har din skola nyskapande språkprojekt som

 • prövar nya idéer i undervisning
 • gör språkinlärningen lustfylld
 • ökar förståelsen för andra länder
 • delar med sig av metoder och erfarenheter?

Då kan du ansöka om språkutmärkelsen, och du bidrar därmed till att utveckla språkundervisningen både på nationell och europeisk nivå. Du kan också nominera en kollega. Ansök senast 13 september 2021.

Ansökningsformulär för kvalitetsutmärkelsen i språkWord (word, 59 kB)

Film om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språklänk till annan webbplats

Flyer om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk 2021PDF (pdf, 324 kB)

Upp till 25 000 kronor till bästa projekt

Priset består av upp till 25 000 SEK per projekt och delas ut på den årliga Språklärargalan. Prispengarna går till skolan, och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare. Du kan ansöka om kvalitetsutmärkelsen i språk fram till den 13 september 2021.

Prioriterade projekt 2021-2022

EU-kommissionens prioriterade områden för språk 2021-2022 är:

 • Utveckla språkinlärning genom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digitala medier.
 • Att se den språkliga mångfalden i klassrummet som en tillgång för att utveckla elevernas språk så att de kan få de kunskaper de behöver i framtiden för att kunna arbeta, bo och leva i Sverige.
 • Främja innovativa och inkluderande digitala utbyten mellan lärare, elever och skolor både i Sverige och i resten av världen.

Utöver detta prioriterar vi i Sverige ansökningar som handlar om

 • ökad förståelse för andra länder
 • att göra lärandet lustfyllt
 • att våga pröva nya idéer.

En nationell jury bedömer projekten

Juryn bedömer alla bidragen och några av skolorna tilldelas utmärkelsen i slutet av höstterminen. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa. Projekten bedöms utifrån:

 • Europeiska dimensionen: projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: projektet förbättrar elevernas/studenternas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ/kvantitativ förbättring: genom en förbättrad undervisning leder projektet till att elever/studenter lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: nydanande projektet som använder kreativa metoder och lösningar.
 • Inspirationskälla: projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: elevens olika behov identifieras och med utgångspunkt från dem används olika undervisningsmetoder.

Representanter i juryn

 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utländsk juryrepresentant
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket
 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utländsk juryrepresentant
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket
Två flickor läser moderna språk.

Inspirationspriset

Har du tagit del av och inspirerats av tidigare års projekt som fått Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk? Eller har du haft eller har just nu ett Erasmus+projekt inom språk? Sök Inspirationspriset och berätta om hur du har arbetat. Det projekt som väljs ut får 10 000 kronor som delas ut på den årliga Språklärargalan. Du kan ansöka om Inspirationspriset fram till den 13 september 2021.

Ansökningsformulär för InspirationsprisetWord (word, 62 kB)

Ta del av och inspireras av tidigare års mottagare av Europeiska kvalitetsutmärkelsenlänk till annan webbplats

Inspireras av skolor som fick utmärkelsen 2020

British Junior: Språksamlingar

Juryns motivering

Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk 2020 tilldelas British Junior i Eskilstuna för projektet ”Språksamling”. Projektet har gjort det möjligt för eleverna att ha 15 minuters språksamling varje vecka under årskurs 3, 4 och 5. Detta har medfört att eleverna vet vilket språk de vill läsa när de väljer språk i årskurs 5. Intresset för språk har också ökat i hela skolan och det inte är så många avhopp längre från moderna språk.

Om projektet

Syftet med projektet är att eleverna tidigt ska komma i kontakt med främmande språk för att underlätta deras val av modernt språk i slutet av åk. 5. Under språksamlingarna får eleverna i årskurs 3, 4 och 5 under lekfulla former bekanta sig med spanska, tyska och franska regelbundet (15 min/vecka). Eleverna får förutom språkets grunder även lära sig om länderna där dessa språk talas. Allt material som används finns digitalt och är inspelat av våra modersmålselever och anpassat för respektive årskurs.

Kontakt

Tel: 016-541 49 20

Juryns motivering

Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk 2020 tilldelas British Junior i Eskilstuna för projektet ”Språksamling”. Projektet har gjort det möjligt för eleverna att ha 15 minuters språksamling varje vecka under årskurs 3, 4 och 5. Detta har medfört att eleverna vet vilket språk de vill läsa när de väljer språk i årskurs 5. Intresset för språk har också ökat i hela skolan och det inte är så många avhopp längre från moderna språk.

Om projektet

Syftet med projektet är att eleverna tidigt ska komma i kontakt med främmande språk för att underlätta deras val av modernt språk i slutet av åk. 5. Under språksamlingarna får eleverna i årskurs 3, 4 och 5 under lekfulla former bekanta sig med spanska, tyska och franska regelbundet (15 min/vecka). Eleverna får förutom språkets grunder även lära sig om länderna där dessa språk talas. Allt material som används finns digitalt och är inspelat av våra modersmålselever och anpassat för respektive årskurs.

Kontakt

Tel: 016-541 49 20

Film: Språksamling på British Junior (tid 02:48 min.)

Sundsta-Älvkullegymnasiet: Med såpan i klassrummet

Juryns motivering


Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk 2020 tilldelas Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad för projektet ”Med såpan i klassrummet”. I projektet var eleverna i nybörjaritalienska med och skapade en såpa på ett stimulerande, roligt och kreativt sätt. De bestämde tillsammans vilka rollfigurer som skulle vara med och beskrev deras karaktär, liv och vad som skulle hända. Såpan utspelade sig i målspråkslandet. Läraren la till detaljer i elevernas texter vilket eleverna uppskattade. Detta motiverade dem till att utveckla handlingen och fick deras olika texter att flätas samman till en gemensam historia. Dessutom lärde de sig mer om den plats där handlingen utspelade sig och det italienska kulturarvet. Projektet har lett till ökad arbetsglädje och till att elever vågar använda språket till att uttrycka sig fritt, utanför språkundervisningens vanliga ramar.

Om projektet

Projekt syftar till att få italienskelever att skriva kreativt, leka med språket och samarbeta. I grupper skriver eleverna om påhittade rollfigurer i en italiensk stad. Jag som lärare sammanställer texterna till gemensamma såpa-avsnitt och smyger in detaljer som öppnar för relationer mellan rollfigurerna. När gruppernas historier flätas samman måste eleverna samarbeta och de blir alltmer intresserade av varandras texter. Eftersom alla bidrar till historien kan alla känna att de har något att tillföra. Projektet har gett stor arbetsglädje, både för eleverna och mig, och ökat intresset för Italien.

Kontakt

Kent Fredholm: kent.fredholm@karlstad.se

Juryns motivering


Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk 2020 tilldelas Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad för projektet ”Med såpan i klassrummet”. I projektet var eleverna i nybörjaritalienska med och skapade en såpa på ett stimulerande, roligt och kreativt sätt. De bestämde tillsammans vilka rollfigurer som skulle vara med och beskrev deras karaktär, liv och vad som skulle hända. Såpan utspelade sig i målspråkslandet. Läraren la till detaljer i elevernas texter vilket eleverna uppskattade. Detta motiverade dem till att utveckla handlingen och fick deras olika texter att flätas samman till en gemensam historia. Dessutom lärde de sig mer om den plats där handlingen utspelade sig och det italienska kulturarvet. Projektet har lett till ökad arbetsglädje och till att elever vågar använda språket till att uttrycka sig fritt, utanför språkundervisningens vanliga ramar.

Om projektet

Projekt syftar till att få italienskelever att skriva kreativt, leka med språket och samarbeta. I grupper skriver eleverna om påhittade rollfigurer i en italiensk stad. Jag som lärare sammanställer texterna till gemensamma såpa-avsnitt och smyger in detaljer som öppnar för relationer mellan rollfigurerna. När gruppernas historier flätas samman måste eleverna samarbeta och de blir alltmer intresserade av varandras texter. Eftersom alla bidrar till historien kan alla känna att de har något att tillföra. Projektet har gett stor arbetsglädje, både för eleverna och mig, och ökat intresset för Italien.

Kontakt

Kent Fredholm: kent.fredholm@karlstad.se

Sundbybergs vuxenutbildning: Svenska som andraspråk

Juryns motivering

Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk 2020 tilldelas Sundbybergs vuxenutbildning för ett projekt som visar på hur man kan utveckla undervisningen i svenska som andraspråk genom att tillmötesgå elevernas behov av både språkutveckling och individanpassning. Det har gått utmärkt för eleverna att förena praktik och yrkesliv, vilket är a och o inom vuxenutbildningen. Eleverna har varit mycket nöjda med såväl de kunskaper de har fått med sig som flexibiliteten i undervisningen. Det handlar om att arbeta långsiktigt för att utveckla undervisningen för både nuvarande och framtida elevers skull.

Om projektet

Modellen Öppen Klass tillämpas inom vuxenutbildning. Det är en språkundervisningsmodell som har hög grad av flexibilitet och individanpassning. Modellen kombinerar det bästa från klassrums- och distansundervisning. Eleven väljer utifrån en lista med uppgifter vad hen vill arbeta med och deltar i lektioner som fungerar som stöd för genomförandet av uppgifterna. Eleverna väljer innehållet i kursens uppgifter utifrån sina intressen vilket bidrar till högre motivation i inlärningsprocessen. Eleven får individuell hjälp av lärare i realtid när hen är i klassrummet eller via vår digitala plattform.

Kontakt

Therese Wettler tel. receptionen: 08-706 65 00länk till annan webbplats

Irina Sadakova: irina.sadakova@sundbyberg.se
tel: 0707225081

Juryns motivering

Europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk 2020 tilldelas Sundbybergs vuxenutbildning för ett projekt som visar på hur man kan utveckla undervisningen i svenska som andraspråk genom att tillmötesgå elevernas behov av både språkutveckling och individanpassning. Det har gått utmärkt för eleverna att förena praktik och yrkesliv, vilket är a och o inom vuxenutbildningen. Eleverna har varit mycket nöjda med såväl de kunskaper de har fått med sig som flexibiliteten i undervisningen. Det handlar om att arbeta långsiktigt för att utveckla undervisningen för både nuvarande och framtida elevers skull.

Om projektet

Modellen Öppen Klass tillämpas inom vuxenutbildning. Det är en språkundervisningsmodell som har hög grad av flexibilitet och individanpassning. Modellen kombinerar det bästa från klassrums- och distansundervisning. Eleven väljer utifrån en lista med uppgifter vad hen vill arbeta med och deltar i lektioner som fungerar som stöd för genomförandet av uppgifterna. Eleverna väljer innehållet i kursens uppgifter utifrån sina intressen vilket bidrar till högre motivation i inlärningsprocessen. Eleven får individuell hjälp av lärare i realtid när hen är i klassrummet eller via vår digitala plattform.

Kontakt

Therese Wettler tel. receptionen: 08-706 65 00länk till annan webbplats

Irina Sadakova: irina.sadakova@sundbyberg.se
tel: 0707225081

Film: Sundbybergs vuxenutbildning - Öppen klass (tid 03:02 min.)

Östra gymnasiet: Flerspråkighet

Juryns motivering

Europeisk kvalitetsutmärkelse för språk 2020 tilldelas Östra gymnasiet i Trångsund för projektet där de har arbetat konkret med flerspråkighet. I projektet har man låtit de språk som talas på skolan knyta samman elever och personal ännu tätare. Flerspråkighetsdagen som anordnades var långt mer än en enstaka dag. Den har involverat elever från olika program och skolformer och även personal från olika delar av skolans verksamhet. Deltagarna har aktivt och systematiskt arbetat med både förberedelser, genomförande och efterarbete. Projektet har lyft värdet av att kunna flera språk. Det har också visat på att alla språk är en resurs som kan användas såväl i undervisningen som för att knyta kontakter. Språk kan fungera som brobyggare över olika osynliga gränser i skolan och i samhället i övrigt.

Om projektet

På Flerspråkighetsdagen firar vi den språkliga rikedom som vi har på skolan. Eleverna får möjlighet att prova på olika språk som talas i deras närhet. Flerspråkiga elever från gymnasieskolans alla program och Språkintroduktionen håller i workshops där de lär ut sina modersmål till andra elever. Genom Flerspråkighetsdagen stärker vi elevernas flerspråkiga identiteter och bidrar till gemenskapen på skolan. Dessutom signalerar vi att flerspråkighet är självklart och värdefullt.

Kontakt

Mathilda Björkander: mathilda.bjorkander@edu.huddinge.se

Sanna Dager: sanna.dager@edu.huddinge.se

Andrea Nava Bohlin: andrea.bohlin@edu.huddinge.se

Juryns motivering

Europeisk kvalitetsutmärkelse för språk 2020 tilldelas Östra gymnasiet i Trångsund för projektet där de har arbetat konkret med flerspråkighet. I projektet har man låtit de språk som talas på skolan knyta samman elever och personal ännu tätare. Flerspråkighetsdagen som anordnades var långt mer än en enstaka dag. Den har involverat elever från olika program och skolformer och även personal från olika delar av skolans verksamhet. Deltagarna har aktivt och systematiskt arbetat med både förberedelser, genomförande och efterarbete. Projektet har lyft värdet av att kunna flera språk. Det har också visat på att alla språk är en resurs som kan användas såväl i undervisningen som för att knyta kontakter. Språk kan fungera som brobyggare över olika osynliga gränser i skolan och i samhället i övrigt.

Om projektet

På Flerspråkighetsdagen firar vi den språkliga rikedom som vi har på skolan. Eleverna får möjlighet att prova på olika språk som talas i deras närhet. Flerspråkiga elever från gymnasieskolans alla program och Språkintroduktionen håller i workshops där de lär ut sina modersmål till andra elever. Genom Flerspråkighetsdagen stärker vi elevernas flerspråkiga identiteter och bidrar till gemenskapen på skolan. Dessutom signalerar vi att flerspråkighet är självklart och värdefullt.

Kontakt

Mathilda Björkander: mathilda.bjorkander@edu.huddinge.se

Sanna Dager: sanna.dager@edu.huddinge.se

Andrea Nava Bohlin: andrea.bohlin@edu.huddinge.se

Film: Östra Gymnasiet - Flerspråkighetsdagen (tid 02:42 min.)

Europeiska kommissionen har sammanställt språkprojekt från olika länder:
Compendium of 2019 European Language Label projectsPDF (pdf, 5 MB)

Konkreta tips

Så ansöker du

Du kan ansöka om både Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk och Inspirationspriset fram till 13 september 2021.

 • Spara Word-filen på din dator och fyll i den.
 • Välj sedan "Spara som", döp om filen och spara den på din dator.
 • Kontrollera blanketten innan du skickar den med e-post.
 • Du får en bekräftelse via e-post att vi har tagit emot din ansökan.

Ansökningsformulär kvalitetsutmärkelsen i språkWord (word, 59 kB)

Ansökningsformulär för InspirationsprisetWord (word, 62 kB)

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
E-post: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3591

Senast uppdaterad 18 augusti 2021