Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Lärare i alla språk och modersmål utom svenska som modersmål inom alla skolformer kan varje år ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Nu finns även Inspirationspriset, för dig som inspirerats av tidigare års språkprojekt.

Låt dig inspireras av tidigare skolor som fått utmärkelsen. Den första filmen handlar om det globala klassrummet där eleverna i sin undervisning har utbyte med många olika länder. Den andra filmen visar hur fjärrundervisning gör det möjligt att organisera språkundervisning även om grupperna är små och geografiskt skilda åt.

FILM: Microsoft Innovative Educator Spotlight: Emma Nääs (tid: 01:00 min)

FILM: Language Label Hakkas (tid: 01:00 min)

Lapplands Gymnasium: Språkundervisning på fjärr

Språkundervisning på fjärr

Lapplands Gymnasium bedriver sedan 2017 språkundervisning på fjärr för att elever på alla fyra skolenheterna ska få möjlighet att läsa språk trots små elevgrupper på den egna enheten eller avsaknad av legitimerad språklärare. Eleverna erbjuds inte bara de större moderna språken utan även språk som samiska och finska. Språk via fjärr är idag en integrerad del av skolverksamheten, där lärarna använder moderna digitala verktyg och nyutvecklad metodik.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter!

Lapplands Gymnasium
Skolenhet: Jokkmokk
Rektor: Klas Bergman
0971- 172 31
klas.bergman@lapplands.se
Fjärrlärare språk: Eva Öhlund Westerberg
0971-172 32
eva.ohlund@lapplands.se

Språkundervisning på fjärr

Lapplands Gymnasium bedriver sedan 2017 språkundervisning på fjärr för att elever på alla fyra skolenheterna ska få möjlighet att läsa språk trots små elevgrupper på den egna enheten eller avsaknad av legitimerad språklärare. Eleverna erbjuds inte bara de större moderna språken utan även språk som samiska och finska. Språk via fjärr är idag en integrerad del av skolverksamheten, där lärarna använder moderna digitala verktyg och nyutvecklad metodik.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter!

Lapplands Gymnasium
Skolenhet: Jokkmokk
Rektor: Klas Bergman
0971- 172 31
klas.bergman@lapplands.se
Fjärrlärare språk: Eva Öhlund Westerberg
0971-172 32
eva.ohlund@lapplands.se

Hakkas centralskola: Fjärrundervisning i moderna språk på glesbygden i Norrland

Fjärrundervisning i moderna språk på glesbygden i Norrland

Vi började våren 2017 att undervisa i moderna språk via fjärr på högstadiet. Vi startade i liten skala på en bygdeskola i Gällivare kommun tillsammans med vår rektor Sara Carlsson.

Genom vår undervisning når vi elever på glesbygden som tidigare inte haft möjligheten att lära sig flera språk. En stor fördel med fjärrundervisning är att elever från olika skolor kan undervisas på en och samma språklektion. Det bidrar till en ökad likvärdighet, eftersom fler elever får möjlighet att läsa ytterligare ett språk oberoende var i Sverige man bor.

Fjärrundervisningen bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens på ett naturligt sätt. Undervisningen har en tydlig struktur och stor variation och gynnar individualisering, vilket bidrar till motiverade elever.

För att lyfta intresset för språk ytterligare deltar vi sedan hösten 2019 i ett Erasmusprojekt.

Vårt mål med projektet är att utveckla vårt arbetssätt och metoder ytterligare för att förbättra fjärrundervisningen och på så sätt nå fler elever på glesbygden som därmed får möjlighet att lära sig fler språk av behöriga språklärare.

Projektansvariga, Hakkas centralskola, Gällivare kommun
Christine Sandberg
073 6656248
Christine.sandberg@gallivare.se
Jenny Torring
070-7968236
Jenny.torring@gallivare.se

Rektor, Hakkas centralskola, Gällivare kommun
Sara Carlsson
0970-818013
Sara.carlsson@gallivare.se

Fjärrundervisning i moderna språk på glesbygden i Norrland

Vi började våren 2017 att undervisa i moderna språk via fjärr på högstadiet. Vi startade i liten skala på en bygdeskola i Gällivare kommun tillsammans med vår rektor Sara Carlsson.

Genom vår undervisning når vi elever på glesbygden som tidigare inte haft möjligheten att lära sig flera språk. En stor fördel med fjärrundervisning är att elever från olika skolor kan undervisas på en och samma språklektion. Det bidrar till en ökad likvärdighet, eftersom fler elever får möjlighet att läsa ytterligare ett språk oberoende var i Sverige man bor.

Fjärrundervisningen bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens på ett naturligt sätt. Undervisningen har en tydlig struktur och stor variation och gynnar individualisering, vilket bidrar till motiverade elever.

För att lyfta intresset för språk ytterligare deltar vi sedan hösten 2019 i ett Erasmusprojekt.

Vårt mål med projektet är att utveckla vårt arbetssätt och metoder ytterligare för att förbättra fjärrundervisningen och på så sätt nå fler elever på glesbygden som därmed får möjlighet att lära sig fler språk av behöriga språklärare.

Projektansvariga, Hakkas centralskola, Gällivare kommun
Christine Sandberg
073 6656248
Christine.sandberg@gallivare.se
Jenny Torring
070-7968236
Jenny.torring@gallivare.se

Rektor, Hakkas centralskola, Gällivare kommun
Sara Carlsson
0970-818013
Sara.carlsson@gallivare.se

Modersmålsenheten i Trelleborgs kommun: Poesi – Syre för själen

Poesi – Syre för själen

Modersmålsenheten i Trelleborgs kommun genomför ett språk- och kunskapsutvecklande projekt “Poesi - Syre för själen”. Varje läsår introducerar modersmålslärare sina elever för poesins skönlitterära värld. Eleverna läser, analyserar och skapar egna dikter i ett meningsfullt sammanhang och för genuina mottagare utanför klassrummets väggar. Skrivkonsten flätas ihop med estetiska uttrycksformer. Syftet med projektet är att stärka och bekräfta elevers flerspråkiga kompetens samt identitet i en mångkulturell skola.

Modersmålsenheten i Trelleborgs kommun
Kontakt person: Dagmara Dosz Nyberg
0708 81 72 48
dagmara.dosz-nyberg@trelleborg.se

Poesi – Syre för själen

Modersmålsenheten i Trelleborgs kommun genomför ett språk- och kunskapsutvecklande projekt “Poesi - Syre för själen”. Varje läsår introducerar modersmålslärare sina elever för poesins skönlitterära värld. Eleverna läser, analyserar och skapar egna dikter i ett meningsfullt sammanhang och för genuina mottagare utanför klassrummets väggar. Skrivkonsten flätas ihop med estetiska uttrycksformer. Syftet med projektet är att stärka och bekräfta elevers flerspråkiga kompetens samt identitet i en mångkulturell skola.

Modersmålsenheten i Trelleborgs kommun
Kontakt person: Dagmara Dosz Nyberg
0708 81 72 48
dagmara.dosz-nyberg@trelleborg.se

Söderslättsgymnasiet: Sustainable Poetry

Sustainable Poetry

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och kulturprojekt som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid, ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och stärker genomförandet av Agenda 2030. Projektet bygger på ett normkritiskt- och demokratiskt perspektiv där barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ges möjlighet till en nyskapande, autentisk och meningsfull språkundervisning som utvecklar omvärldsförståelse, kulturell medvetenhet och interkulturell förståelse.

Bloggen #sustainablepoetrylänk till annan webbplats

Söderslättsgymnasiet
Maria Glawe
Förstelärare och projektledare
maria.glawe@trelleborg.se
0734-422834

Sustainable Poetry

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och kulturprojekt som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid, ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och stärker genomförandet av Agenda 2030. Projektet bygger på ett normkritiskt- och demokratiskt perspektiv där barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ges möjlighet till en nyskapande, autentisk och meningsfull språkundervisning som utvecklar omvärldsförståelse, kulturell medvetenhet och interkulturell förståelse.

Bloggen #sustainablepoetrylänk till annan webbplats

Söderslättsgymnasiet
Maria Glawe
Förstelärare och projektledare
maria.glawe@trelleborg.se
0734-422834

Komvux Malmö: En lustfylld distansutbildning för vuxna

En lustfylld distansutbildning för vuxna

Syftet med vårt projekt är att få till en bra distansundervisning, där eleverna fullföljer och lyckas med sina studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen. Utmärkande är steg-för-steg-uppgifter, muntlig och skriftlig interaktion mellan elever, reflektioner kring eget lärande och snabb återkoppling. För att uppnå detta gemensamma lärande krävs en mängd digitala verktyg, vilka vi, i ett inledningsskede, lär eleverna använda i filmer och bilder.

Komvux Malmö
Kungsgatan 44
Lisbeth.Bern@malmo.se
ase.rastam@malmo.se

En lustfylld distansutbildning för vuxna

Syftet med vårt projekt är att få till en bra distansundervisning, där eleverna fullföljer och lyckas med sina studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen. Utmärkande är steg-för-steg-uppgifter, muntlig och skriftlig interaktion mellan elever, reflektioner kring eget lärande och snabb återkoppling. För att uppnå detta gemensamma lärande krävs en mängd digitala verktyg, vilka vi, i ett inledningsskede, lär eleverna använda i filmer och bilder.

Komvux Malmö
Kungsgatan 44
Lisbeth.Bern@malmo.se
ase.rastam@malmo.se

Vem kan ansöka om kvalitetsutmärkelsen i språk?

Lärare i alla språk och modersmål utom svenska som modersmål inom alla skolformer kan årligen ansöka om den Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label. Utmärkelsen delas varje år ut på Språklärargalan till nyskapande projekt inom språkundervisning.

Gör  du något i din språkundervisning som du tror att andra språklärare skulle ha nytta av? Har din skola nyskapande språkprojekt som

 • prövar nya idéer i undervisning
 • gör språkinlärningen lustfylld
 • ökar förståelsen för andra länder
 • delar med sig av metoder och erfarenheter?

Då kan du ansöka om språkutmärkelsen, och du bidrar därmed till att utveckla språkundervisningen både på nationell och europeisk nivå. Du kan också nominera en kollega.

Film om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språklänk till annan webbplats

Flyer om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk 2020PDF (pdf, 140 kB)

Upp till 25 000 kronor till bästa projekt

Priset består av upp till 25 000 SEK per projekt och delas ut på den årliga Språklärargalan. Prispengarna går till skolan, och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare. Du kan ansöka om kvalitetsutmärkelsen i språk fram till den 14 september 2020.

Prioriterade projekt 2018-2020

EU-kommissionens prioriterade områden för språk 2018-2020 är:

 • Bättre och mer inkluderande skolor och stöd till lärare och skolledare för att bejaka mångfald.
 • Undanröjande av språkhinder för mer dynamiska gränsområden.

Utöver detta prioriterar vi i Sverige ansökningar som handlar om

 • ökad förståelse för andra länder
 • att göra lärandet lustfyllt
 • att våga pröva nya idéer.

En nationell jury bedömer projekten

Juryn bedömer alla bidragen och några av skolorna tilldelas utmärkelsen i slutet av höstterminen. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa. Projekten bedöms utifrån:

 • Europeiska dimensionen: projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: projektet förbättrar elevernas/studenternas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ/kvantitativ förbättring: genom en förbättrad undervisning leder projektet till att elever/studenter lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: nydanande projektet som använder kreativa metoder och lösningar.
 • Inspirationskälla: projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: elevens olika behov identifieras och med utgångspunkt från dem används olika undervisningsmetoder.

Representanter i juryn

 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utländsk juryrepresentant
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket
 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utländsk juryrepresentant
 • Språklärarnas riksförbund
 • Skolverket
Två flickor läser moderna språk.

Inspirationspriset

Har du tagit del av och inspirerats av tidigare års projekt som fått Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk? Eller har du haft eller har just nu ett Erasmus+projekt inom språk? Sök Inspirationspriset och berätta om hur du har arbetat. Det projekt som väljs ut får 10 000 kronor som delas ut på den årliga Språklärargalan. Du kan ansöka om inspirationspriset fram till den 14 september 2020

Ta del av och inspireras av tidigare års mottagare av Europeiska kvalitetsutmärkelsenlänk till annan webbplats

Vinnare av kvalitetsutmärkelsen i språk år 2019

Vi gratulerar Lapplands Gymnasium, Hakkas centralskola, Modersmålsenheten i Trelleborgs kommun, Söderslättgymnasiet och Komvux i Malmö till Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk! Läs skolornas beskrivningar av projekten.

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
E-post: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3591

Konkreta tips

Så ansöker du

Du kan ansöka om både Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk och Inspirationspriset fram till den 14 september 2020.

Ansökan om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk 2020Word (word, 59 kB)

Ansökan om Inspirationspriset 2020Word (word, 150 kB)

 • Spara Word-filen på din dator och fyll i den.
 • Välj sedan "Spara som" och döp om filen och spara den på din dator.
 • Kontrollera blanketten innan du skickar den med e-post.
 • Du får en bekräftelse via e-post att vi har tagit emot din ansökan.
Senast uppdaterad 19 augusti 2020