Inred ett rymdrum i förskolan

Låt barnen utforska tekniken i fri lek och med experiment. I det här exemplet har några förskollärare har inrett ett ”rymdrum” och låtit barnen styra på vilket sätt de vill använda rummet.

ett barn lyfter upp armarna

I förskolans vardag möter barn i sin lek olika naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar. Rymdrummet är ett material som har sin utgångspunkt i teknik och experiment. Här hittar du förslag på hur lek och planerade situationer kan organiseras. Det finns också frågor som kan bidra till diskussioner och reflektioner kring barns möjligheter att lära och utvecklas inom naturvetenskap och teknik.

Konkreta tips

Barnen utforskar rymdrummet

Film: Rymdrummet (tid 05:27 min.)

I den här filmen ser vi barnens lek samt filmklipp där förskollärare berättar hur de arbetade med fri lek, experiment och utforskande på temat rymden. Förskollärarna reflekterar kring hur de lade upp arbetet och hur rymdrummet fallit ut bland barnen på förskolan.

Att diskutera

Om du hade varit pedagog här:

 • Hur hade du sett på det som barnen gör ur ett naturvetenskapligt/tekniskt perspektiv?
 • Hur hade du valt att ta detta vidare med barnen?

Fördjupning

Här är några möjliga frågeställningar att prata om med barnen på din förskola:

 • Tyngdlöshet, vad är det?
 • När blir man tyngdlös?
 • Vilka begrepp kan vara lämpliga och/eller möjliga att införa till barnen om rymden?

Månen

  • Titta på månen i en kikare.
  • Diskutera med barnen: Varför lyser månen?
  • Gör månlandskap i sand.
  • Rita månen.
  • Finns det begrepp inom området som du själv vill veta mer om? Vilka?
  Forskning och fördjupning

  Stödmaterial

  Här kan du läsa mer om förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik.

  Förskoledidaktik Pdf, 142 kB.

  Som stöd i arbetet finns också didaktiska strategier anpassade till lärande inom naturvetenskap och teknik för barn i förskola och förskoleklass.

  Didaktiska strategier Pdf, 77 kB, öppnas i nytt fönster. (Denna text är under redigering.)

  Inspiration

  Få mer inspiration till att komma igång med naturvetenskap och teknik i förskolan av fler filmer med diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial.

  Inspirationsfilmer för naturvetenskap och teknik i förskolan

  Du kan söka mer material om förskoledidaktik bland våra forskningsartiklar.

  Sök forskningsartiklar om förskolan

  Fördjupning

  Ta del av forskningssammanställningen ”Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan” som är framtagen av skolforskningsinstitutet.

  Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan Länk till annan webbplats.

   

  Senast uppdaterad 21 juni 2023