Naturvetenskap och teknik i förskolan – inspirationsfilmer

Möt förskollärare som utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra. Ibland handlar det om vardagssituationer men oftast är det situationer som planerats av förskollärare och arbetslag.

barn som leker
Konkreta tips

Filmerna är ett inspirationsmaterial som visar hur du kan komma igång med naturvetenskap och teknik i förskolan. Till filmerna finns diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial som kan användas i lärarlaget. För dig som är beslutsfattare har vi en film som inspiration till att möjliggöra arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan.

Film: Medforskande – naturvetenskap och teknik i förskola (tid 06:32 min.)

I filmen möter vi förskollärare som utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra.

Fördjupningsmaterial till filmen Medforskande Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.

Diskussionsfrågor

 1. Hur skulle ni i ert arbetslag starta ett projekt om gångjärn, vatten, flyta – sjunka och vattnets kraft? Vad tycker ni i ert arbetslag att personalen på förskolorna i filmen "Medforskande" hade kunnat göra annorlunda? Hur hade de kunnat fortsätta?
 2. I leken utforskar barn ofta naturvetenskapliga fenomen och teknik. Diskutera med varandra om vad ni har sett av barns utforskande av fysikaliska fenomen, kemiska processer och teknik både utomhus och inne på förskolan.
 3. Diskutera hur ni på er förskola skulle vilja gå vidare och låta barnen utforska och undersöka med de olika exemplen som visas i filmen "Medforskande" som en början på ett projekt. Vad tycker ni verkar intressantast att gå vidare med utifrån barnens intressen och behov?
 4. Både barn och pedagoger i filmen "Medforskande" använder det talade språket i sitt undersökande. Diskutera vilka andra ämnesområden (till exempel bild, matematik, drama, fantasi, lek) som barnen också skulle kunna få använda sig av under själva utforskandet i de naturvetenskapliga projekten.
 5. Diskutera föräldrasamverkan i naturvetenskap och teknik. Hur skulle ni vilja involvera föräldrarna?

Film: Glädjen – naturvetenskap och teknik i förskolan (tid 03:05 min.)

I filmen berättar förskollärare inspirerande om hur de arbetat med naturvetenskap och teknik i förskolan.

Fördjupningsmaterial till filmen Glädjen Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Diskussionsfrågor

 1. Hur skulle ni i ert arbetslag starta ett projekt om bubblor och lösa olika ämnen i vatten? Vad tycker ni i ert arbetslag att personalen på förskolorna i filmen "Glädjen" hade kunnat göra annorlunda? Hur hade de kunnat fortsätta?
 2. Barn är mycket intresserade av vatten och att undersöka vatten. Diskutera erfarenheter som ni har av detta.
 3. Vilka olika produktiva frågor skulle ni vilja ge barnen under ett såpbubbelprojekt och vilka material skulle ni vilja ta fram?

Film: "Vad bra! Så där skulle vi också kunna göra" (tid 06:07 min.)

I filmen möter vi förskollärare som utforskar naturvetenskap och teknik tillsammans med barn och låter nyfikenheten och upptäckarglädjen styra.

Fördjupningsmaterial till filmen "Vad bra! – Så där skulle vi också kunna göra" Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Diskussionsfrågor

 1. Hur skulle ni i ert arbetslag vilja starta ett projekt om lutande planet och hävstänger? Vad tycker ni i ert arbetslag att pedagogerna i filmen "Vad bra! – Så skulle vi också kunna göra" hade kunnat göra annorlunda? Hur hade de kunnat fortsätta?
 2. Pedagogerna i Klågerup hade utvecklat sin "sciencing attitude" genom att sätta upp skyltar vid olika lekredskap med ämnesinformation i naturvetenskap. På en förskola i Örebro ansvarade en intresserad pedagog, som en del av sitt arbete, för att ge sina arbetskamrater kunskap i naturvetenskap under projektet. Diskutera hur ni skulle vilja göra på er förskola.
 3. Förskolorna på filmen har alla skapat en miljö som ger barn möjligheter att utforska och undersöka naturvetenskapliga fenomen och teknik. Diskutera hur ni skulle kunna göra förändringar i miljön och materialet på er förskola så att barnen fick tillfälle att undersöka och utforska mer i dessa ämnen.
 4. Enligt läroplanen ska barnen i förskolan få utforska, undersöka och samtala om naturvetenskap och teknik. Genom den pedagogiska dokumentationen kan ni se barnens intressen, behov och lärprocesser. Diskutera era erfarenheter av barns lärprocesser i naturvetenskap och teknik.

Film: En film för beslutsfattare – naturvetenskap och teknik i förskola (tid 09:19 min.)

Filmen riktar sig framför allt till politiker och andra beslutsfattare och är tänkt som inspiration för att möjliggöra arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan. 

Arbetsområden – utforska teknik med barnen

Här finns ett material uppdelat i fem områden från förskolors vardag där barn i sin lek möter olika naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar.

Inom varje område finns filmer som fångar barnens lek samt filmklipp där förskollärare reflekterar kring barnens lekar, aktiviteter och de erfarenheter som de gör. Du hittar också förslag på hur lek och planerade situationer kan organiseras.

Inred ett rymdrum i förskolan

Utforska balans i förskolan

Ta loss, sätta fast, sammanfoga i förskolan

Utforska lutande plan i förskolan

Utforska ljud i förskolan

Senast uppdaterad 06 mars 2024