Utforska ljud i förskolan

Barn utforskar ljud i vardagen på olika sätt. Barns erfarenheter och olika sätt att hantera, förstå och att uttrycka sig kan bli en start för arbete med fokus på ljud som fysikaliskt fenomen.

två barn fångar såpbubblor

Det här materialet handlar om barns utforskande av ljud. Här hittar du förslag på hur lek och planerade situationer kan organiseras så att barnen får möjlighet att vidga sina erfarenheter kring ljud som fenomen. Det finns också frågor som kan bidra till diskussioner och reflektioner kring barns möjligheter att lära och utvecklas inom naturvetenskap och teknik.

Konkreta tips

Barnen utforskar ljud

Film: Utforska ljud i förskolan (tid 02:06 min.)

I filmen syns först två yngre barn som med sina händer slår på ett torkskåp i hallen på en förskola. De härmar varandra och provar att slå på skåpet flera gånger. Man kan också se några äldre barn som använder en slang för att göra bubblor i vatten. De blåser i slangen och det låter både i slangen och i karet med vatten när bubblorna bubblar. Barnen använder också slangen som en telefon.

Yngre barns utforskande

Tala med barnen om ljudet som uppstår och utforska tillsammans:

 • När handen träffar skåpet uppstår ett ljud, när handen inte träffar skåpet hörs ingenting.
 • Om man slår hårt så låter det mera, om man slår löst så låter det mindre.
 • Om man slår på golvet så låter det annorlunda, jämfört med om man slår på skåpet.
 • Hur låter det om man slår på ett annat material? Gissningslekar för att se om barn och vuxna kan gissa vilket material det är bara genom att lyssna.

Att stötta barns utforskande av ljud kan innebära att förskollärarna och arbetslaget visar och låter barnen pröva hur själva ljudet uppkommer när man slår, knackar eller spelar på ett föremål och samtidigt låter dem känna vibrationen. Man kan säga att vibrationen och ljudet hör ihop. Det finns många möjligheter för vuxna och barn att tala med varandra om sina upplevelser av detta och hur man förstår kopplingen mellan ljudet och vibrationen.

Äldre barns utforskande

I filmen använder barnen en slang för att göra bubblor i vatten. De blåser i den och det både låter i slangen och om bubblorna. De använder också slangen som telefon. Sådana spontana tillfällen kan användas av förskollärare och arbetslag för att vidga barnens erfarenheter av ljud som fenomen. Barnen på filmen har redan många erfarenheter av ljud på olika sätt.

När det handlar om lite äldre barn kan det vara bra att lyssna in vad barnen talar om under leken och utnyttja det för att skapa fler lärtillfällen för barn och vuxna i samspel. Genom att i vid bemärkelse lyssna till barnen när de leker och ta reda på vad som intresserar dem, vilka strategier de använder och vilka erfarenheter de har, kan arbetslaget få ett bra underlag för att skapa nya lärtillfällen.

Tala med barnen om ljudet som uppstår och utforska tillsammans genom att

 • låta barnen stå på avstånd från varandra och tala med, respektive lyssna på, varandra genom en trädgårdsslang eller en "burktelefon"
 • låta barnen ropa lågt respektive högt till varandra när de står nära respektive långt ifrån varandra
 • låta barnen att tala in i en PET-flaska utan botten (att tala in genom det stora hålet i botten kontra det lilla hålet upptill i flaskan ger ljudet olika möjlighet att sprida sig).

Ljud kan också förflytta sig genom till exempel luft och vatten. Man kan prova och laborera med liknande aktiviteter som barnen i filmen gör. Ljudets möjligheter att sprida sig (att ”höras” på olika platser) påverkas av vilka material som finns emellan. Om man står i ett rum med en stängd dörr och ropar ut till dem som står utanför hörs det inte lika bra som när dörren är öppen. Visst hörs ljudet när dörren stängd, men materialet i dörren gör att ljudvågorna inte har lika stor möjlighet att förflytta sig genom dörren när den är stängd.

Förskollärare reflekterar

Film: Ljud – samtal (tid 02:22 min.)

I filmen nedan reflekterar förskollärare kring barnens utforskande och lärande inom området ljud.

Diskussion och reflektion

Utgå från filmerna och diskutera:

 • På vilka sätt undersöker barnen i filmen aktivt ljud i sin omgivning?
 • Vilka material finns tillgängligt i filmerna för att erbjuda barn att utforska ljud och vilka material finns tillgängliga för undervisningen hos er?
 • Med utgångspunkt från filmernas innehåll om ljud – hur kan ni som förskollärare och arbetslag utveckla detta vidare i er undervisning?

Utgå från er egen praktik, diskutera och reflektera:

  • I vilka spontana situationer är det möjligt att låta barnen undersöka ljud tillsammans med andra barn och vuxna?
  • I vilka planerade aktiviteter är det möjligt att låta barnen undersöka ljud tillsammans med andra barn och vuxna?
  • Hur kan ni som förskollärare och arbetslag bidra till att barn får möta, urskilja och undersöka ljud som fysikaliskt fenomen, i egenskap av vibrationer som fortplantar sig i olika medium?
  • Vilka samtal om ljud som fysikaliskt fenomen är möjliga i er praktik? När och var och med vilka sker dessa samtal?
  • På vilka sätt kan ert arbetslag bidra till reflektion och kommunikation om ljud tillsammans med barnen?
  • Vad i er planering, utifrån ett temainriktat arbetssätt, behöver förändras så att ni kan arbeta mer medvetet med ljud?

  Fortsätt utforska ljud

  Här finns fler exempel på hur du kan utforska ljud tillsammans med barnen.

  Ljud i vardagen

  Hur kan lekar, aktiviteter och dagliga situationer i förskolan leda vidare till att utforska andra ljud i omgivningen? På vilka sätt kan man göra det möjligt för barn att vidga sina erfarenheter kring ljud som fenomen?

  Utforska ljud i barnens omgivning

  Arbeta vidare tillsamman med barnen genom att skapa och ta tillvara situationer som gör det möjligt att hitta ljud som är lika eller olika varandra genom att

  • slå på ett torkskåp – och på en metallskål
  • slå med handen på golvet inne – och slå med handen på marken ute
  • trumma på en stor kastrull – och trumma på en liten kastrull.

  Är det skillnaden i material eller skillnaden i storlek som gör att det låter olika?

  Dämpa eller förstärk ljud

  Låt barnen

  • slå med lika kraft på olika föremål
  • slå med olika kraft på lika föremål
  • slå på en rostfri bunke med en träslev – bunken vibrerar och ljud uppstår och sedan lägga handen på den – dämpa vibrationerna – och ljudet avtar
  • lägga ett föremål i en låda som ”gör eget ljud” (en väckarklocka eller liknande) och därefter lägga i andra material som gör att man kan reglera mängden ljud som tränger ut ur lådan. (Experimentet går ut på att hindra ljudvågor från att fortplanta sig genom respektive medium; jämför med ljudisolerade rum.)

  Hitta och skapa ljud i naturen

  Låt barnen

  • lyssna till naturens egna ljud: vinden, löv som rör sig, vatten som rör sig
  • lyssna till tystnaden. Ljud långt borta och ljud som är nära och fundera över vad det är som låter. Hur kan det komma sig att några ljud hörs trots att de kommer långt bortifrån? Hur har ljuden kommit till skogen trots att de kommer från bilarna på vägen långt där borta?
  • skapa egna ljud i naturen. Knäck torra grenar från olika trädslag, bryta grenar som har torkat olika mycket, slå grenar och stenar emot varandra och gå i högt, vått gräs och torrt gräs och i grus. (Olika material ger upphov till olika ljud.)

  I samtal och samspel med barn om ljud som fysikaliskt fenomen kan man hitta och jämföra ljud som liknar varandra. Det ger barnen möjligheter att urskilja olika ljud. Att koppla samman ljud och vibrationer hjälper barnen att utveckla medvetenhet om att vibrationen/rörelsen är en del av att förstå hur ljud fortplantar sig genom olika medium. Att ha tillgång till olika material, och att barn och vuxna samarbetar i utforskandet, gör att barnen kan kommunicera sin förståelse och ta del av andras kunnande. På så sätt utvecklar de också sitt eget kunnande.

  Ljud och kommunikation

  Har ni arbetat med att dämpa eller förstärka ljud? Kanske kan ni då gå vidare i utforskandet och arbeta mer fokuserat med ljud.

  Utforska vibrationer

  Låt barnen

  • känna vibrationer på sin kropp, stämband som vibrerar när de talar, bröstkorgen som vibrerar
  • skapa vibrationer med hjälp av sin röst genom att ropa och få något att vibrera, som en tamburin (men också som trumhinnor inuti örat).

  Utforska och laborera kring eko

  • Prova olika rum och se var det går att få ljudet att komma tillbaka (eko). Jämför ett rum där det finns mycket textilier och material med ett rum som har kala väggar och lite inredning.
  • Sök efter miljöer utomhus där eko blir möjliga att upptäcka, i en tunnel eller mellan olika byggnader i ett bostadsområde.

  Utforska resonans

  Resonans uppstår i någon form av rum eller låda där ekot inne i rummet eller lådan förstärker den ursprungliga tonen. Ibland kallar man det självsvängning. Skapa ljud som förstärks genom resonans, till exempel genom att spela på en gitarr och att utforska resonanslådans betydelse. Jämför också resonansens betydelse för ljudet som uppstår genom att sätta gummiband på en pappskiva kontra att sätta gummiband på en plastburk. Jämför också vad som händer när man spelar på tomma plåtburkar alternativt fyller dem med något.

  Utforska olika sätt att kommunicera och förstärka ljud

  Visa barnen att man kan förstärka ljud på olika vis, till exempel

  • med hjälp av en hörapparat eller ljudförstärkare för den som inte har tillräcklig hörsel
  • genom att rikta in ljudet emot ett öra med hjälp av en tratt
  • genom att använda konstgjorda föremål (artefakter), exempelvis spela elgitarr med förstärkare eller bandspelare.

  Utvidga arbetet tillsammans med barnen genom att göra kopplingar till teknikutveckling genom tiderna. På vilka sätt har man kommunicerat när man inte kunnat tala direkt med varandra?

  I meningsfulla och lekfulla sammanhang blir utforskandet en väg till att få höra begrepp som kan kopplas till ljud. Tillsammans med barnen kan man undersöka vibrationer, höga och låga toner när man spelar på olika musikinstrument samt starka och svaga ljud. Man kan benämna vad det är man gör när man lägger handen på en vibrerande metallskål, det vill säga hur man kan dämpa och förstärka ljud på olika sätt. Ljud kan också beskrivas med ord som skramla, rassla, prassla, bullra. På så sätt blir begreppen satta i sitt sammanhang och bidrar till barnens möjligheter att utveckla sina språkliga kompetenser, men orden blir också en väg in i naturvetenskapen.

  Forskning och fördjupning

  Stödmaterial

  Här kan du läsa mer om förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik.

  Förskoledidaktik Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster.

  Som stöd i arbetet finns också didaktiska strategier anpassade till lärande inom naturvetenskap och teknik för barn i förskola och förskoleklass.

  Didaktiska strategier Pdf, 77 kB, öppnas i nytt fönster.

  Inspiration

  Få mer inspiration till att komma igång med naturvetenskap och teknik i förskolan av fler filmer med diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial.

  Inspirationsfilmer för naturvetenskap och teknik i förskolan

  Du kan söka mer material om förskoledidaktik bland våra forskningsartiklar.

  Sök forskningsartiklar om förskolan

  Fördjupning

  Ta del av forskningssammanställningen ”Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan” som är framtagen av skolforskningsinstitutet.

  Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan Länk till annan webbplats.

  Senast uppdaterad 10 juli 2023