Inspiration och reportage

Arbeta med kommunernas aktivitetsansvar

En huvudman och en skolledare delar med sig av sina framgångsfaktorer i arbete med aktivitetsansvaret.

Regler och ansvar

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Läs om vad som gäller kring det kommunala aktivitetsansvaret, som innebär att kommunerna måste erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller motsvarande.

Stöd i arbete

Att främja närvaro och förebygga frånvaro

För att se till att elever inte har för hög frånvaro är det viktigt att även arbeta förebyggande med att främja närvaron. Då behöver all skolpersonal delta och ta ansvar.