Stöd i arbetet

Motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Ingen ska fara illa i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.