Stöd i arbetet

Motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Ta del av hur förskolan kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. I förskolan finns möjligheter att arbeta förebyggande och att upptäcka utsatthet tidigt.