Nätverk för gymnasial yrkesutbildning

Skolverket arbetar för att regionala yrkesutbildningsnätverk ska bildas runt om i landet. I nätverket får du möjlighet att diskutera, dela erfarenheter och få ny information om Skolverkets stöd.

Karta över Sverige med olika regioner färgmarkerade
Konkreta tips

Dela erfarenhet och få information

Genom yrkesutbildningsnätverken erbjuds alla som arbetar med yrkesutbildning en arena för nätverkande och utveckling av yrkesutbildning. Nätverken kan skapa en samsyn kring utbildningsfrågorna och i längden bidra till en mer kvalitativ och likvärdig utbildning.

I ditt yrkesutbildningsnätverk får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra som jobbar med yrkesutbildning i din region. Det kan handla om hur vi kan samverka för att möta kompetensförsörjningsfrågan i regionen och hur vi kan locka unga till yrkesutbildning. Du får även information om kvalitetsdialogerna, Skolverkets regionalisering och Skolverkets vidare stöd kring yrkesutbildning.

Målgrupper för yrkesutbildningsnätverk

Nätverken vänder sig till alla som arbetar med gymnasial yrkesutbildning inom samtliga skolformer. Du kan vara till exempel huvudman, utbildningsanordnare, skolledare, studie- och yrkesvägledare (även inom grundskolan), apl-samordnare, yrkeslärare, gymnasiegemensam lärare eller annan inom skolan som är intresserad av att mötas kring yrkesutbildning. Ett nätverk är redan igång i Norrbotten och erfarenheterna av deras arbete är goda.

Ansvar

Intresseanmälan till regionala yrkesutbildningsnätverk

Anmäl ditt intresse för yrkesutbildningsnätverk i formuläret nedan. När anmälan till en nätverksträff öppnas så mejlar vi en anmälningslänk till dig som har gjort en intresseanmälan till det specifika nätverket.

Formuläret kommer inom kort!

Nätverken startar succesivt

Yrkesutbildningsnätverken startar succesivt i olika regioner. Här kan du se var och när nätverken preliminärt startar och när kommande träffar sker.

Höstterminen 2022

Norrbotten (Luleå)

Vårterminen 2023

Jämtland, Västernorrland (Härnösand) Du kan anmäla dig direkt till träffen för yrkesutbildning i Härnösand här
Skåne (Malmö) Du kan anmäla dig direkt till träffen för yrkesutbildning i Malmö här
Stockholm (Solna) Du kan anmäla dig direkt till träffen om yrkesutbildning i Stockholm här

Höstterminen 2023

Västerbotten (Umeå)
Blekinge, Kalmar, Kronoberg (Växjö)
Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Gotland (Gävle)
Norrbotten (Luleå, digitalt)

Vårterminen 2024

Dalarna, Värmland, Örebro (Örebro)
Jämtland, Västernorrland (Härnösand, digitalt)
Skåne (Malmö, digitalt)
Stockholm (Solna, digitalt)

Höstterminen 2024

Jönköping, Södermanland, Östergötland (Linköping)
Halland, Västra Götaland, Göteborg (Göteborg)
Norrbotten (Luleå)
Blekinge, Kalmar, Kronoberg (Växjö, digitalt)
Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Gotland (Gävle, digitalt)

Vårterminen 2025

Jämtland, Västernorrland (Härnösand)
Skåne (Malmö)
Stockholm (Solna)
Dalarna, Värmland, Örebro (Örebro, digitalt)

Forskning och fördjupning

Mer stöd för yrkesutbildning

Apl, roller, ansvar och genomförande

Läs mer om apl och vad som gäller och hur den kan utvecklas på Skolverkets stödsidor om arbetsplatsförlagt lärande.

Organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Lokala programråd och yrkesråd

Lokala programråd inom gymnasieskolan och yrkesråd inom regionalt yrkesvux är forum för samverkan om yrkesutbildning och apl.

Läs mer och se film om hur du kan organisera lokala programråd Länk till annan webbplats.

Sida om yrkesutbildning för arbetsgivare

Sprid gärna vår sida om yrkesutbilding. Sidan vänder sig till arbetsgivare ochhandledare som möter elever under yrkesutbildningen.

För dig som är arbetsgivare

Senast uppdaterad 15 december 2022