Nätverk för gymnasial yrkesutbildning

Skolverket arbetar för att regionala yrkesutbildningsnätverk bildas runt om i landet. I nätverket får du möjlighet att diskutera, dela erfarenheter och få ny information om Skolverkets stöd.

Karta över Sveirge med regionerna markerade för de olika nätverken.
Konkreta tips

Dela erfarenhet och få information

Genom yrkesutbildningsnätverken erbjuds alla som arbetar med yrkesutbildning en arena för nätverkande och utveckling av yrkesutbildning. Nätverken kan skapa en samsyn kring utbildningsfrågorna och i längden bidra till en mer kvalitativ och likvärdig utbildning.

I ditt yrkesutbildningsnätverk får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra som jobbar med yrkesutbildning i din region. Det kan handla om hur vi kan samverka för att möta kompetensförsörjningsfrågan i regionen och hur vi kan locka unga till yrkesutbildning. Du får även information om kvalitetsdialogerna, Skolverkets regionalisering och Skolverkets vidare stöd kring yrkesutbildning.

Målgrupper för yrkesutbildningsnätverk

Nätverken vänder sig till alla som arbetar med gymnasial yrkesutbildning inom samtliga skolformer. Du kan vara till exempel huvudman, utbildningsanordnare, skolledare, studie- och yrkesvägledare (även inom grundskolan), apl-samordnare, yrkeslärare, gymnasiegemensam lärare eller annan inom skolan som är intresserad av att mötas kring yrkesutbildning. Flera nätverk är redan igång och erfarenheterna av deras arbete är goda.

Ansvar

Nätverken startar successivt

Yrkesutbildningsnätverken startar successivt i olika regioner. Här kan du se var och när nätverken preliminärt startar och när kommande träffar sker. Varannan träff sker på plats och varannan träff sker digitalt.

Genomförda träffar hösten 2022 och våren 2023

Norrbotten
Jämtland, Västernorrland
Skåne
Stockholm

Genomförda träffar hösten 2023

Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Gotland 31 oktober

Höstterminen 2023

Norrbotten (digitalt) 15 november
Blekinge, Kalmar, Kronoberg 22 november
Västerbotten 30 november

Vårterminen 2024

Dalarna, Värmland, Örebro 25 januari
Halland, Västra Götaland, Göteborg 1 februari
Jönköping, Södermanland, Östergötland 8 februari
Stockholm 7 mars (digitalt)
Skåne 15 mars (digitalt)
Jämtland, Västernorrland 21 mars (digitalt)

Höstterminen 2024

Norrbotten (Luleå)14/11
Jämtland, Västernorrland (Östersund) 21/11
Västerbotten (digitalt) 5/12
Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Gotland (digitalt)11/12
Blekinge, Kalmar, Kronoberg (digitalt) 12/12

Vårterminen 2025

Skåne
Stockholm
Dalarna, Värmland, Örebro (digitalt)
Jönköping, Södermanland, Östergötland (digitalt)
Halland, Västra Götaland, Göteborg (digitalt)

Forskning och fördjupning

Mer stöd för yrkesutbildning

Apl, roller, ansvar och genomförande

Läs mer om apl och vad som gäller och hur den kan utvecklas på Skolverkets stödsidor om arbetsplatsförlagt lärande.

Organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Lokala programråd och yrkesråd

Lokala programråd inom gymnasieskolan och yrkesråd inom regionalt yrkesvux är forum för samverkan om yrkesutbildning och apl.

Hur du kan organisera lokala programråd Länk till annan webbplats.

Sida om yrkesutbildning för arbetsgivare

Sprid gärna vår sida om yrkesutbildning. Sidan vänder sig till arbetsgivare och handledare som möter elever under yrkesutbildningen.

För dig som är arbetsgivare

Senast uppdaterad 13 maj 2024