Hållbar utveckling - kompetensutveckling

Arbeta ämnesövergripande kring hållbar utveckling och utveckla undervisningen tillsammans utifrån era olika ämnen och perspektiv.

 • För dig som vill arbeta ämnesövergripande

 • Studier under en till två terminer

 • Lärportalen, kollegialt lärande på arbetsplats

 • Med stöd av handledare

Elever jobbar i klassrummet
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

På Lärportalen finns moduler för kompetensutveckling och kollegialt lärande i hållbar utveckling. Ingen inloggning behövs.

Hållbar utveckling, åk 1-6 Länk till annan webbplats.

Hållbar utveckling, åk 7-9 Länk till annan webbplats.

Hållbar utveckling, gymnasiet Länk till annan webbplats.

Information

Till dig som vill arbeta ämnesövergripande

Modulerna riktar sig till er som vill arbeta med området utifrån ett ämnesövergripande perspektiv. Inga förkunskaper krävs.

Öka din kompetens i att undervisa om hållbar utveckling

Modulerna tar upp de didaktiska frågorna, varför behövs en undervisning för hållbar utveckling, vad ska undervisningen innehålla och hur ska den organiseras. Ni får ta del av hur undervisning kring hållbar utveckling kan stärka demokratiska arbetssätt och öka delaktigheten och inflytandet från eleverna. 

Ni får även exempel på hur undervisningen kan organiseras med hjälp av grupparbete, värderingsövningar, rollspel och hur man kan genomföra en undervisning som bygger på livscykelanalys. Modulerna tar också upp de nio planetära gränserna och begreppet antropocen. Materialet belyser även kritiska förhållningssätt, reflektion kring värdegrunder, lokala och globala perspektiv.

Kollegialt lärande på arbetsplatsen

Kompetensutvecklingen sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och testar sedan dem i undervisningen. Kompetensutvecklingen är tätt knuten till det ordinarie arbetet och sker lokalt på den egna skolan.

Studier under en till två terminer

Materialet finns fritt tillgängligt och ni kan starta arbetet när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer.

Belöning

Därför ska du delta

Du får kunskaper på ett ämnesövergripande perspektiv om

 • didaktiska perspektiv på hållbar utveckling
 • värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter
 • ansvarsfrågor om hållbar utveckling.

 

Senast uppdaterad 21 juni 2023
 • Stöd i arbetet

  Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

  Vi delar ut en utmärkelse till förskolor, skolor och vuxenutbildningar som jobbar aktivt med frågor som rör hållbarhet.

 • Stöd i arbetet

  Ekosystemtjänster och hållbarhet

  Det vi konsumerar och äter är en del av vattnets och varornas kretslopp. I de här övningarna får eleverna reflektera över olika ekosystemtjänster och vårt förhållande till djur och natur.

 • Stöd i arbetet

  Om ekosystemtjänster – hur går det runt?

  Det här materialet handlar om näringskedjor, varornas kretslopp och hur det hänger samman med vår vardagskonsumtion. Övningen finns i tre versioner anpassade för grundskolans årskurser i biologi.