Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper – webbkurs

Gå en kostnadsfri webbkurs och bli bättre på att kartlägga dina nyanlända elevers kunskaper. Du kan gå den enskilt och tillsammans med kolleger i valfri takt.

 • För dig som arbetar med nyanlända elever

 • Studier i ca 20 timmar

 • På Utbildningsplattformen

Film: Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, 01.14

Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

För dig som arbetar med nyanlända elever

Du kan gå kursen enskilt och tillsammans med kollegor. Kursen är till för alla som är delaktiga i arbetet med nyanlända elever inom de obligatoriska skolformerna. Även personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan gå kursen.

Kursen är i huvudsak för

 • rektorer
 • lärare
 • studiehandledare på modersmål
 • studie- och yrkesvägledare
 • mentorer.

Inga förkunskaper krävs

Det krävs inga förkunskaper men kursen innehåller uppgifter som deltagare ska göra i sin verksamhet.

Lär dig använda det obligatoriska kartläggningsmaterialet

Det är obligatoriskt att använda Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet kan också användas i gymnasieskolan. Genom kursen lär du dig:

 • hur en kartläggning kan genomföras
 • hur beslutsprocessen går till
 • hur resultatet från kartläggningen kan användas för planering av undervisningen

Studierna tar runt 20 timmar

Du kan starta webbkursen när du vill och du kan själv välja takten. Det tar cirka 20 timmar att göra hela webbkursen.

Webbkursen kommer vara fortsatt aktuell även om regeringen godtar förslaget om nya skrivningar i läroplanen kring sex- och samlevnad. Förslaget publicerades i juni 2019 och regeringen har ännu inte fattat något beslut om förslaget.

Lärare som genomgått webbkursen kan sätta in eventuella nya läroplansformuleringar det sammanhang som kursen ger. Stora delar av kursen kommer inte att påverkas av de nya formuleringarna, utan utgår från bland annat de behov som Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen visade på.

Belöning

Få kunskap i hur du gör en kartläggning

Kursen ger dig kunskap i

 • hur en kartläggning kan genomföras
 • hur beslutsprocessen går till
 • hur resultatet från kartläggningen kan användas för planering av undervisningen.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 24 maj 2023