Frågor och svar

Vad är språkträning för anställda inom äldreomsorgen?

Det är ett uppdrag som Skolverket har fått av regeringen. Uppdraget innebär att upphandla, ta fram och genomföra insatser som ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten i yrkessvenska inom äldreomsorgen och möta såväl vårdtagarnas, arbetstagarnas som arbetsgivarnas behov.

Läs mer på Skolverkets webbplats: Språkträning för anställda inom äldreomsorgen - Skolverket Länk till annan webbplats.