Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskolan

Stärk barnens språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling med stöd i aktuell forskning. Delta i en kompetensutvecklingsinsats som bygger på kollegialt lärande och material på Lärportalen.

 • Förskollärare och annan personal i förskolan

 • En modul tar minst 15 timmar

 • På Lärportalen

 • Sök statsbidrag för läsåret 2024/25

Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet ni ska arbeta med finns samlat i moduler på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. Samtliga moduler är valbara och gäller för er som arbetar med barn i åldrarna 1–5 år.

Lärportalen Länk till annan webbplats.

Valbara moduler

 • Flera språk i barngruppen
 • Läsa och berätta
 • Natur, teknik och språkutveckling
 • Skapa och kommunicera
 • Utforska textvärldar
 • Matematik och språkutveckling
 • Förskolans matematik (består av tolv delar, välj ut fyra av tolv delar utifrån de behov som finns hos er).

Modulguide för förskolan

Den här översikten ger en kort beskrivning av modulernas innehåll och är tänkt att hjälpa er i valet av modul.

Modulguide Pdf, 927 kB.

Titta gärna in på Lärportalen för att läsa mer om de moduler som kan vara av intresse! De valbara modulerna ligger under ingången Språk och matematik i fsk och f–3 (åk 4 i specialskolan). Filtrera därefter på skolform Förskola.

Lärportalen Länk till annan webbplats.

Information

Med statsbidrag

Utifrån era identifierade behov ska en grupp tillsammans med handledare genomföra en modul med fyra delar, under ett läsår med statsbidrag. Ni får möjlighet att pröva undervisningsaktiviteter, reflektera tillsammans, göra justeringar och pröva igen. Syftet är att det ska leda till ett fördjupat lärande.

Inledande konferens för handledare och rektorer

Ni som ska gå handledarutbildningen och era rektorer kommer att få en inbjudan till att delta på en heldagskonferens antingen den 28 augusti i Göteborg eller den 30 augusti i Stockholm. Här kommer ni bland annat att få fördjupa er i kompetensutvecklingsmodellen och materialet samt få ta del av inspirationsföreläsningar. Boka gärna redan nu in dessa datum i er kalender.

Ladda ner program för konferensen Pdf, 534 kB.

Handledarutbildning

De handledare som deltar inom ramen för statsbidraget erbjuds en utbildning i åtta dagar. Handledarna får ta del av föreläsningar om kollegialt lärande samt språk-, läs- och skrivutveckling och matematikutveckling. Det ingår också gruppsamtal samt praktiska övningar i att leda samtal.

Utbildningen för läsår 2024/25 pågår från september 2024 till maj 2025. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Handledarutbildning 2024/2025, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Information

Kollegialt lärande på förskolan

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat och gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Kompetensutvecklingsinsatsen bygger på kollegialt lärande med stöd av material på Lärportalen. Det kollegiala lärandet sker i grupper och leds av en handledare. Rekommenderad gruppstorlek är 5–9 deltagare. Kompetensutvecklingen är tätt knuten till ordinarie arbete. Det går bra att samverka mellan förskolor.

En modul tar minst 15 timmar

En modul på Lärportalen tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska deltagarna genomföra undervisningsaktiviteter. De behöver också tid för kontinuerlig reflektion. Om ni inte ansökt om statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Belöning

Därför ska ni delta

Alla barn i förskolan har rätt till en undervisning som gynnar deras språk- och matematikutveckling. Detta görs såväl genom leken, i de vardagliga rutinerna som integrerat i olika ämnesområden i den planerade undervisningen.

 • Fördjupa era kunskaper om språk-, läs- skriv- eller matematikutveckling.
 • Samtala med kollegor om forskning och undervisning.
 • Pröva nya arbetssätt i praktiken.
 • Utveckla undervisningen.
Ansvar

Planera, organisera och följa upp

Det är rektorn som tillsammans med huvudmannen skapar de organisatoriska förutsättningarna. Det är viktigt att deltagarna får tillräckligt med avsatt tid för att genomföra alla moment: individuell förberedelse, kollegialt arbete, undervisningsaktivitet och uppföljning.

Planera orgaisera och följa upp Pdf, 795 kB.

Information

Handleda vidare i förskolan, förskoleklassen och lågstadiet 2024/25

Handleda vidare består av två träffar. Under en dag på hösten och en dag på våren får du lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt om ämnesområden. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Handleda vidare är i första hand till för dig som redan har

 • genomfört någon av Skolverkets handledarutbildningar och handleder kollegor inom ramen för statsbidraget med att utveckla språk- och matematikundervisningen under läsåret 24/25
 • genomfört handledarutbildningen i Läslyftet i förskolan eller Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet, läsåret 23/24, och fortsätter att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling, läsåret 24/25.

I mån av plats finns det också möjlighet för dig som leder kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling i förskolan, förskoleklassen och lågstadiet läsåret 24/25 och tidigare haft ansvar för att leda didaktiska samtal om språk-, läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling.

För att få ta del av träffarna ska du i din ansökan intyga att du kommer att fortsätta leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling under läsåret 2024/25. Träffarna anordnas digitalt.

Handleda vidare för förskolan, förskoleklassen och lågstadiet 2024/25, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Utan statsbidrag

För er som inte deltar med statsbidrag men vill utveckla undervisningen och arbeta med ett kollegialt lärande, erbjuder vi utbildningen Leda kollegialt lärande. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen.

Utbildningen vänder sig till alla skolformer som arbetar med moduler på Lärportalen. Här kan ni anpassa tempot efter verksamhetens behov. Det finns dock krav på att ledaren för det kollegiala lärandet ska vara legitimerad förskollärare. Rektor ska även ge förutsättningar för att möjliggöra kollegiala samtal och inläsning av texter.

Ansökan till utbildningen för läsåret 2024/25 är öppen 1 mars—15 april 2024.

Leda kollegialt lärande, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Planera, organisera och följa upp kollegialt lärande Länk till annan webbplats.

Information

Statsbidrag för läsåret 2024/25

Ansökan har stängt. Skolverket handlägger ansökningarna och fattar beslut.

Statsbidrag för att utveckla språk- och matematikundervisning 2024/25

Kontakt

Har ni frågor?

Skicka e-post till sprakochmatematik@skolverket.se.

Utveckla språk- och matematikundervisningen finns även för skolan

Utveckla språk- och matematikundervisningen för skolan

Senast uppdaterad 18 juni 2024