Organisera och undervisa på distans

Just nu får många elever distansundervisning under Covid-19 för att minska smittspridningen av coronaviruset. I den situation som uppstått till följd av coronapandemin är det mycket som är nytt för elever som studerar och för lärare som undervisar. Här hittar du som leder och organiserar skolan stöd för hur du kan organisera för undervisning på distans. Du som undervisar får stöd kring digitala arbetssätt och verktyg.

Stöd för undervisning

Relaterat