Resurser för lärande

Här finns stöd för att arbeta med skolans digitalisering och kritisk användning av nätet. Skolbiblioteken är en pedagogisk resurs som kan bidra till det arbetet.

Senast granskad: 2017-03-03