Statistiknyhet

Statistik över elever i grundsärskolan 2021/22

Antalet elever i grundsärskolan ökar med 7 procent jämfört med föregående år. Läsåret 2021/22 är antalet elever drygt 14 400, föregående läsår var antalet elever knappt 13 500. Elevökningen i skolformen följer befolkningsutvecklingen och elevkullarna har totalt sett blivit större. Andelen elever som är mottagna i grundsärskolan av alla elever i den obligatoriska skolan har varit omkring 1 procent de senaste tio läsåren.

Publicerades den .