Statistiknyhet

Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan

Årets publicering är den första som avser perioden då covid-19-pandemin har påverkat arbetsmarknaden. Vi redovisar bland annat skillnader i etableringsstatus ett år efter examen för ungdomar som tog examen de senaste läsåren.

Andelen ungdomar med en etablerad ställning ett år efter yrkesexamen ökade mellan 2015 och 2018 för att sedan minska. Andelen ungdomar som var högskolestuderande ett år efter examen från ett högskoleförberedande program har varit relativt konstant sedan 2015 med en ökning år 2020.

PM - Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2020 efter gymnasieskola

Statistik på riksnivå, i tabeller, över etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter olika gymnasieprogram Länk till annan webbplats.

Statistik på skol-, kommun- och länsnivå över etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter olika gymnasieprogram Länk till annan webbplats.

Etableringsstatus efter yrkesprogram

Av de 23 600 ungdomar som slutförde yrkesprogram läsåret 2018/19 var det 44 procent som hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter examen, det vill säga år 2020. Det var en minskning med sju procentenheter jämfört med ungdomar som hade tagit examen året innan, där andelen ungdomar med en etablerad ställning år 2019 var 51 procent.

Andelen ungdomar i övriga studier var något högre för ungdomar som tog examen läsår 2018/19, jämfört med ungdomar som tog examen de tidigare läsåren. I kategorin övriga studier ingår bland annat studier på komvux, yrkeshögskolan och folkhögskolan.

Andelen ungdomar som varken arbetade eller studerade var något högre bland ungdomar som tog examen läsåret 2018/19 jämfört med de som tog examen tidigare.

Diagram över etableringsstatus ett år efter gymnasieskolan, ungdomar som slutförde yrkesprogram med examen läsåren 2013/14-2018/19 Excel, 20 kB.

Etableringsstatus efter högskoleförberedande program

Av de 52 500 ungdomar som slutförde utbildningen med examen läsåret 2018/19 var det 46 procent som var högskolestuderande ett år efter, det vill säga år 2020. Detta var en högre andel jämfört med ungdomar som hade tagit examen året innan där andelen som var högskolestuderande år 2019 var 43 procent.

Andelen ungdomar som tog examen läsår 2018/19 och hade en etablerad ställning ett år efter var 19 procent. Detta var en lägre andel jämfört med ungdomar som tog examen året innan.

Diagram över etableringsstatus ett år efter gymnasieskolan, ungdomar som slutförde högskoleförberedande program med examen läsåren 2013/14-2018/19 Excel, 20 kB.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .