Statsbidrag för svenska utlandsskolor 2023

Statsbidrag lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan. Här hittar du information om de olika statsbidrag som utlandsskolor kan ansöka om för undervisning av svenska elever.

Information och kontakt

Statsbidrag till utbildningsbidrag till svenska utlandsskolor

Ansökan om statsbidrag skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 oktober och den 15 november 2022. Skolverket fattar beslut under första kvartalet 2023.

Statsbidrag till utbildning vid svenska utlandsskolor 2023

E-post: statsbidrag.utbildning.utlandsskolor@skolverket.se

Statsbidrag till handledning åt utlandssvenska elever vid distansundervisning

Ansökan om statsbidrag skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 oktober och den 15 november 2022. Skolverket fattar beslut under första kvartalet 2023.

Statsbidrag till handledning åt utlandssvenska elever vid distansundervisning 2023

E-post: statsbidrag.handledning.distans@skolverket.se

Statsbidrag till lokalkostnader till svenska utlandsskolor

Ansökan om statsbidrag för 2023 skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 oktober och den 15 november 2022. Skolverket fattar beslut under första kvartalet 2023. Justering av faktiska lokalkostnader skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 januari och den 15 februari nästkommande år.

Statsbidrag till lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2023

E-post: statsbidrag.lokalkostnader.utlandsskolor@skolverket.se

Excel-blankett, blankett och intyg skickas av den norska utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se.

Ansökningsblankett för norska utlandsskolor Excel, 23 kB.

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar den norska utlandsskolan in samtliga uppgifter till Skolverket via post till:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

För information om vilket intyg som ska användas se dokumentet Välj rätt intyg eller blankett. Pdf, 200 kB.

Kontakt

E-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Kontakt gällande övriga statsbidrag till svenska utlandsskolor hittar du ovan.

Senast uppdaterad 15 november 2022.

Frågor och svar

Nej, vårdnadshavare kan inte ansöka direkt till Skolverket. Det finns ett statsbidrag som utlandsskolorna kan söka för sina elever. Om skolorna beviljas bidrag för en elev ordnar de ibland det så att avgiften sänks för dessa elever. Det är dock upp till skolan att bestämma hur de lägger upp det.

Bidraget regleras av förordningen 1994:519.

För att få ingå i skolornas ansökan om statsbidrag ska kraven i 3 § uppfyllas. Se nedan:

3 § Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av

  1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation,
  2. tjänstgöring vid en internationell organisation,
  3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
  4. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,
  5. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande,
  6. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige, eller
  7. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person,
  8. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön,
  9. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, eller
  10. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Mer information om kraven i 3 § finns här. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. (pdf, 200 kB)

Ansökan om statsbidrag sker via utlandsskolan mellan den 15 oktober och 15 november 2022.

Beslut om läsåret kommer inte meddelas innan februari/mars 2023. Ni kommer alltså inte veta innan dess om Skolverket bedömer att ni uppfyller 3 §. Kontakta skolan för att få reda på hur de hanterar detta.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via:

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se