Vad händer efter beslut?

Om du får fler behörigheter i din legitimation får du en ny legitimationshandling där de nya behörigheterna framgår.

Skolverket skickar beslutet i första hand beslutet till din digitala brevlåda och i andra hand hem till dig. Exempel på digitala brevlådor är Kivra och Min myndighetspost. En digital brevlåda är alltså enda sättet att få ditt beslut i digital form. Om du inte har en kan du skaffa en på DIGG - Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Digital post för dig som privatperson, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats.

Så här ser beslutet ut

Beslutet innehåller följande delar:

Beslutsmotivering

I beslutsmotiveringen står det varför vi fattat vårt beslut, vem som fattat beslutet och vilka bestämmelser som ligger till grund för det. Om vi har beslutat att inte ge dig utökad behörighet i ett ämne beskriver vi vad vi grundar det beslutet på.

Legitimationshandling

Legitimationshandlingen innehåller uppgifter om

 • namn
 • datum för beslut
 • behörigheter
 • vilka skolformer, ämnen och årskurser som du blir behörig att undervisa i.

Det finns två typer av legitimationer: lärarlegitimation och förskollärarlegitimation. Om du blir behörig att undervisa som både lärare och förskollärare får du två legitimationer.

Uppgifterna registrerar vi också i lärar- och förskollärarregistret.

Begär utdrag ur lärar- och förskollärarregistret

Lärarlyftet

Du som är lärare och har legitimation, men undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen, kan utöka din legitimation med fler behörigheter genom att gå Lärarlyftet. Skolverket erbjuder också kurser för fritidspedagoger i praktisk-estetiska ämnen. Om du går Lärarlyftet kan du få validera tidigare kunskaper och färdigheter.

Lärarlyftet

Om vi avvisar din ansökan

Om vi avvisar din ansökan betyder det att vi inte har kunnat pröva om du har rätt till fler behörigheter. Några vanliga orsaker till att vi avvisar ansökningar är att vi inte har fått in

 • ansökningsavgiften från dig
 • en underskriven ansökningsblankett.

Har vi avvisat din ansökan och du vill att vi ska pröva om du kan få fler behörigheter igen? Då måste du göra en helt ny ansökan.

Hur du överklagar

Om du tycker att vi har fattat fel beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ha kommit in till Skolverket inom tre veckor efter att du har fått beslutet.

Det står om rätten att överklaga en ansökan om legitimation i förvaltningslagen. Om du överklagar beslutet prövar Skolverket först om vi kan ändra beslutet. Oavsett om vi kommer fram till att vi ska ändra eller inte ska ändra beslutet lämnar vi över ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

I din överklagan ska det stå

 • ärendenumret för Skolverkets beslut
 • hur du skulle vilja att beslutet ändrades
 • varför du tycker att beslutet ska ändras.

Skicka eller lämna överklagan till Skolverket:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Mejla till skolverket@skolverket.se

Förvaltningsrätten i Stockholm Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Om du inte har ett program som låter dig dela PDF-filer kan du istället använda dig av din dator eller telefons utskriftsfunktion för att skriva ut som PDF. Du kan då välja vilka sidor du vill ”skriva ut”. Det skapas då en ny PDF-fil med endast de sidor du väljer. Detta kräver inte en faktisk skrivare och fungerar både på dator och telefon.

  Exakt hur du gör för att skriva ut som PDF beror på vilken PDF-läsare du använder (till exempel om du använder gratisprogrammet Adobe Acrobat reader, din dator eller telefons webbläsare eller någon annan läsare). Se respektive läsares egna information för vägledning.