Vad händer efter beslut vid ansökan om utökad behörighet?

Om du får fler behörigheter i din legitimation får du ett nytt legitimationsbevis där de nya behörigheterna framgår.

Beslutet skickar vi i första hand till din digitala brevlåda. Exempel på digitala brevlådor är Kivra och Min myndighetspost. Om du inte har en digital brevlåda skickas beslutet med post till din folkbokföringsadress.

En digital brevlåda är alltså enda sättet att få ditt beslut i digital form. Om du inte har en kan du skaffa en på DIGG - Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Digital post för dig som privatperson, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats.

Så här ser beslutet ut

Beslutet innehåller ett beslutsbrev och ett legitimationsbevis.

Beslutsbrevet

I beslutsbrevet skriver vi varför vi tagit det beslut vi har, vilka bestämmelser som ligger till grund för det och vem som tagit beslutet. Om vi har beslutat att inte ge dig utökad behörighet i ett ämne beskriver vi vad vi grundar det beslutet på.

Legitimationsbevis

Legitimationsbeviset innehåller uppgifter om

 • namn
 • personnummer
 • datum för beslutet
 • vilka skolformer, ämnen och årskurser som du blir behörig att undervisa i.

Det finns två typer av legitimation: lärarlegitimation och förskollärarlegitimation. Om du blir behörig att undervisa som både lärare och förskollärare framgår det i legitimationsbeviset.

I legitimationsbeviset visas även en förteckning över alla de skolformer, ämnen, ämnesområden och årskurser som du fått behörighet att undervisa i. Vi registrerar alla dessa uppgifter i lärar- och förskollärarregistret.

Begär utdrag ur lärar- och förskollärarregistret

Lärarlyftet

Du som är lärare och har legitimation, men undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen, kan utöka din legitimation med fler behörigheter genom att gå Lärarlyftet. Om du går Lärarlyftet kan du få validera tidigare kunskaper och färdigheter.

Lärarlyftet

Om du inte får utökad behörighet

Den vanligaste orsaken till att du inte får utökad behörighet till din legitimation är att du inte visat att du uppfyller kraven för den behörighet du ansökt om. Kraven för olika ämnen, årskurser och skolformer ser olika ut. I behörighetsförordningen kan du läsa om kraven för utökad behörighet:

Förordning om behörigheter och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326) Länk till annan webbplats.

Om vi avvisar din ansökan

Om vi avvisar din ansökan betyder det att vi inte har kunnat pröva om du har rätt till fler behörigheter. Några vanliga orsaker till att vi avvisar ansökningar är att vi inte har fått in

 • ansökningsavgiften
 • intyg till stöd för din ansökan
 • en underskriven ansökningsblankett om du ansökt via post.

Har vi avvisat din ansökan och du vill att vi ska pröva om du kan få fler behörigheter igen? Då måste du göra en helt ny ansökan.

Så här överklagar du

Om du tycker att vi har fattat fel beslut kan du överklaga beslutet. Överklagandet ska riktas till Förvaltningsrätten i Stockholm men ska skickas till Skolverket. Det ska ha kommit in till Skolverket senast tre veckor från det att du tog del av beslutet.

När överklagan kommer in prövar Skolverket först om vi kan ändra beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid lämnas vi sedan över det till Förvaltningsrätten i Stockholm oavsett om vi kommit fram till att beslutet kan ändras eller inte.

Om du har e-legitimation som till exempel Bank-id eller Freja e-id+ kan du överklaga via vår e-tjänst för legitimation.

E-tjänst för legitimation Länk till annan webbplats.

Om du saknar e-legitimation skickar du in din överklagan via post.

Gör så här:

 1. Skriv följande i rubriken: Överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm
 2. Skriv vilket beslut du vill överklaga. Ange ärendenummer.
 3. Förklara vilken ändring du vill ha och varför.
 4. Skicka med eventuella dokument som du tycker stödjer en ändring av beslutet.
 5. Skicka överklagandet med post eller mejla.

Postadress:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

E-postadress: skolverket@skolverket.se

Om du har överklagat i rätt tid kommer Skolverket att skicka ditt överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ytterligare information om vad ett överklagande ska innehålla finns i beskrivet i 3-4 §§ i förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Förvaltningsrätten i Stockholm Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Om du inte har ett program som låter dig dela PDF-filer kan du istället använda dig av din dator eller telefons utskriftsfunktion för att skriva ut som PDF. Du kan då välja vilka sidor du vill ”skriva ut”. Det skapas då en ny PDF-fil med endast de sidor du väljer. Detta kräver inte en faktisk skrivare och fungerar både på dator och telefon.

  Exakt hur du gör för att skriva ut som PDF beror på vilken PDF-läsare du använder (till exempel om du använder gratisprogrammet Adobe Acrobat reader, din dator eller telefons webbläsare eller någon annan läsare). Se respektive läsares egna information för vägledning.