Ämnessidor för ändrade kursplaner 2022

Här finns ämnessidor med kursplaner, kommentarmaterial, jämförelsedokument och diskussionsfrågor för varje ämne. Arbeta gärna ämneskollegor tillsammans och diskutera planering, undervisning och bedömning i ämnena.