Läroplan och kursplaner för grundskolan

Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den. Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen.

  • Läroplaner och kursplaner

    Läroplan för grundskolan - Lgr22

    Den ändrade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet började gälla höstterminen 2022. Du kan ladda ner läroplanen eller beställ ett tryckt exemplar här.

  • Läroplaner och kursplaner

    Curriculum Lgr22

    Curriculum for Compulsory School, Preschool Class and School-Age Educare – Lgr22