Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Här finns läroplanen för vuxenutbildningen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Under Regler och ansvar hittar du vilka bestämmelser som gäller för komvux som särskild utbildning.

SPSM