Särvux grundläggande

Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar inom särskild utbildning för vuxna, även kallat lärvux, på grundläggande nivå. Under Regler och ansvar hittar du vilka bestämmelser som gäller för särvux.