Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå. Under Regler och ansvar hittar du vilka bestämmelser som gäller för särskild utbildning.

SPSM