Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

Här finns läroplanen för vuxenutbildningen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Under Regler och ansvar hittar du vilka bestämmelser som gäller för komvux som särskild utbildning.

 • Utbildning för nyanlända vuxna

  Nyanlända och flerspråkiga elever kan ha behov av att kombinera studier i sfi eller svenska som andraspråk med andra kurser inom komvux.

 • Läroplansändringar

  Sex och samlevnad byter namn

  Regeringen har beslutat om läroplansändringar i kunskapsområdet och stärker jämställdhetsuppdraget. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer från och med höstterminen 2022.

 • Regler och ansvar

  Antagning till komvux som särskild utbildning

  Här kan du läsa om rätten till, behörighet för och antagning till komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

 • Får endast användas i stödmaterial Studie- och yrkesvägledning

  Vad gäller för slutbetyg och examen?

  Här beskrivs vad som gäller för slutbetyg och examen och om kurser som inte får ingå i examen inom komvux och motsvarande.

SPSM