Ta emot yrkeselever och stötta deras yrkesutveckling

Genom att ta emot en elev på arbetsplatsen från gymnasieskolan och vuxenutbildningen stödjer företaget elevens yrkesutveckling och etablering på arbetsmarknaden. Det kan också vara en chans att påverka blivande medarbetare på arbetsplatsen.

Säkra arbetsplatsens kompetens

För en arbetsgivare är nyrekrytering förenat med osäkerhet och kostnader. Kanske är yrkeseleverna som går i skolan just nu lösningen på dina framtida rekryteringsproblem? Att ta emot en elev på arbetsplatsen kan också bidra till att ni får nya erfarenheter och ser verksamheten med nya ögon.

Stötta elevens yrkesutveckling

Arbetsplatserna ger elever unika lärtillfällen. Eleverna får ibland använda den senaste utrustningen och får insyn i det vardagliga arbetet. Det ger dem en bredare kompetens inom yrkesområdet. Eleverna får också chans att utveckla en yrkesidentitet, få en inblick i kulturen och bli en del av gemenskapen på en arbetsplats.

Genom att medverka i ett lokalt programråd i gymnasieskolan eller yrkesråd i vuxenutbildningen kan du också påverka innehållet och utvecklingen av yrkesutbildningarna.

Lärlingsutbildning eller skolförlagd yrkesutbildning

I skolförlagd utbildning sker utbildningen framförallt i skolan, och eleverna har inslag av apl under tiden. I yrkesutbildning på gymnasial nivå ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, som innebär att kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. På lärlingsutbildning går eleverna en yrkesutbildning där en större del av tiden genomförs som apl.

Bra handledning ökar chansen för framtida rekrytering

På arbetsplatsen ska eleven ha en handledare som ansvarar för eleven och stödjer elevens yrkesmässiga utveckling. Tar handledaren hand om eleven på ett intresserat och engagerat sätt, blir tiden hos er en positiv upplevelse. Då ökar chansen för framtida kontakt och rekrytering. Ett sätt att bli en bra handledare är genom att göra Skolverkets webbaserade handledarutbildning. Den är kostnadsfri och prisbelönt. Och du gör den i din egen takt.

Gå Skolverkets kostnadsfria handledarutbildning on-line

Statsbidrag för att ta emot lärlingar

Arbetsgivare kan få statsbidrag för att ta emot lärlingar. Det är skolhuvudmannen, kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola, som söker bidraget. Arbetsgivaren bestämmer sedan hur det ska användas.

Du kan få bidrag för att ta emot en lärling

Senast uppdaterad 10 december 2020