Lärarlyftet

Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du som är lärare har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter. Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Det kan finnas platser kvar på kurser som startar hösten 2018.

Därför ska du delta

 • Du säkrar din behörighet
 • Du ökar din ämneskompetens
 • Du blir tryggare i din yrkesroll

Det här är Lärarlyftet

Vad

Behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer. Hela eller delar av speciallärarutbildningen för lärare. Kurser i praktisk-estetiska ämnen för fritidspedagoger.

För vem

Lärare inom alla skolformer som är legitimerade eller har en behörighetsgivande examen. Fritidspedagoger med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem.

Hur

Huvudsakligen distansstudier med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

Var

Studier på utvalda universitet eller högskolor.

Stimulera och underlätta lärarens studier

Huvudmannen är ansvarig för utbildningsresultaten i skolan och för att eleverna undervisas av behöriga och kompetenta lärare. Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för läraren att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det.

I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan deltagandet bli mer framgångrikt.

Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men läraren kan självklart föreslå vad det ska användas till. Det är viktigt att föra en dialog. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Studierna är inte studiemedelsberättigande.

Statsbidrag för Lärarlyftet

Säkra din behörighet

Med våra kurser och utbildningar läser du in den behörighet du behöver. Du blir dessutom tryggare i din yrkesroll, höjer din kompetens och ökar dina karriärmöjligheter. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Du som arbetar som lärare ska enligt skollagen ha rätt behörighet. Vi erbjuder kurser till dig som idag redan har en lärarexamen och är behörig i många ämnen, men som inte är det i alla ämnen du undervisar i. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är anställd som lärare med en behörighetsgivande examen. 

Kurser för lärare

Fritidspedagoger kan läsa kurser i praktisk-estetiska ämnen. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är anställd som fritidspedagog med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem.

Kurser för fritidspedagoger

Det går även att läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

För vem?

Du som är lärare eller förskollärare och har en grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som tillsammans med speciallärarexamen kan ligga till grund för ytterligare behörighet enligt behörighetsförordningen. Du ska även vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet Statsbidrag för kompetensutvecklingen

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande

När du ansöker till Lärarlyftet behöver du skicka med en blankett som din arbetsgivare skrivit under.

Regelverk

Här kan du ta del av det uppdrag och förordningar från regeringen som styr Lärarlyftet.

Frågor och svar

Ta reda på vilka krav som ställs för att bli behörig innan du ansöker. Du kanske redan har de högskolepoäng eller den erfarenhet som krävs i ett ämne, årskurs eller skolform. Du kan exempelvis åberopa åtta års erfarenhet i ett ämne som du undervisat i de senaste femton åren. Då kan du istället för att gå Lärarlyftet ansöka om att komplettera din legitimation.

Krav för att få behörighet

Att komplettera till lärarexamen via VAL (vidareutbildning för lärare) kan vara en väg för obehöriga lärare.

VAL

Om Lärarlyftet på engelska

The Swedish National Agency for Education coordinates the Teacher Lift. We offer university courses to certified teachers presently teaching a subject in which they are not qualified.

The aim is to raise the competence and increase the accreditation of qualified, practicing teachers, in subjects they already teach. Via our courses teachers improve their subject knowledge and acquire tools for enhancing didactic skills. The teachers also have the opportunity to exchange views and experiences with other practising teachers. Upon completion teachers can apply for new subject accreditation.

Three target groups & different types of teacher lift

 • Teachers
 • Leisure-time pedagogues
 • Teachers for pupils with special needs

Courses for teachers

To attend our courses you need to be employed as a teacher in a school, teaching a subject in which you are not qualified. You must also have a teaching degree.

Courses for leisure-time pedagogues

To attend our courses you need to be employed in a school or in a leisure-time centre. You can study practical and artistic subjects such as: art, music, physical education, crafts and home economics.

Programme for teachers for pupils with special needs

To attend our programme you need to be employed in a school for disabled pupils. You also need a prior degree as a teacher, preschool teacher or leisure-time pedagogue.

Accredition for teachers in schools for pupils with special needs

Through the teacher lift you can become an accredited teacher for pupils with special needs. This post graduate degree is compulsory if you wish to teach in these schools. You need to have a prior teaching degree to attend the education.

Studies & courses

 • Flexible studies
 • Distance technologies
 • A few study meetings on campus
 • Full time or part time studies

Financing

The education provider decides if the teacher can participate in the program. There is a smaller state grant to the school education provider that covers costs for substitute teachers, travel costs, accommodation, literature, etc.

Teacher Certification and Accreditation

Teachers must meet accreditation requirements in all school forms, subjects, and grade levels in which they teach. The Swedish National Agency for Education procures courses from universities according to needs and demand. All our courses for certified teachers lead to accreditation.

Via our courses you get

 • accreditation.
 • increased knowledge – both in theoretical subjects and didactics.
 • tools to better address pupils’ individual needs.
 • valuable exchange of experiences with other teachers.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Styrning och ledning.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-04-17