Legitimation

Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011. Målet med legitimation är att öka kvaliteten i svenska skolan, höja statusen på yrket och tydliggöra vad en lärare och förskollärare är behörig att undervisa i.

Om lärarlegitimation på Skolverkets nya webbplats
Motsvarande information som på den här sidan finns på vår nya webbplats, som är under uppbyggnad. Gå gärna in och titta.

Lärar- och förskollärarlegitimation på beta.skolverket.se

Legitimation och behörighet är avgörande

Det krävs legitimation för lärare och förskollärare för att kunna bli tillsvidareanställda och för att självständigt få sätta betyg. För att få undervisa krävs både legitimation och behörighet. Huvudregeln är att du som är lärare eller förskollärare ska ha en legitimation men det finns också ett antal undantag från den regeln.

Läs mer om vad som krävs för att få anställning

Läs mer om vad som krävs för att få undervisa

Läs mer om vad som krävs för att få sätta betyg

Examen ett krav

För att få en legitimation krävs det en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen. Det är innehållet i din examen som styr vilka behörigheter du får i din legitimation.

Läs mer om vilka krav som finns för att få en legitimation

Om du saknar examen

För att du ska kunna få en legitimation krävs en behörighetsgivande examen. Om du saknar examen finns det olika vidareutbildningsalternativ beroende på vad du har för tidigare erfarenhet och studier.

Vidareutbildning av lärare (VAL)

VAL är en förkortad lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare eller förskollärare men saknar behörighetsgivande examen. Utbildningen bygger vidare på din arbetslivserfarenhet och dina tidigare högskolestudier. Alla som studierar inom VAL har en individuellt framtagen studieplan. Läs mer om val på lärarhögskolan vid Umeå universitets webbplats.

VAL

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

ULV vänder sig till dig som har en utländsk lärarexamen. Utbildningen är individuellt anpassad och varierar därför i längd och omfattning. Mer information finns här:

ULV

Lärarutbildning

Det finns många olika lärarutbildningar, både vad gäller studieform, omfattning och innehåll. På studera.nu kan du läsa mer om vilka utbildningsvarianter som finns.

Studera.nu

Lärarlyftet

Du som är lärare och undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen kan komplettera din legitimation genom att gå Lärarlyftet. Vi erbjuder även kurser till fritidspedagoger i praktisk-estetiska ämnen. Lärarlyftet ger även möjlighet till validering av tidigare kunskaper och färdigheter.

Behörighet att undervisa

Det finns olika sätt att få behörighet för att undervisa. Utgångspunkten är de behörigheter du får av din examen. För behörighet utöver din examen krävs vanligtvis ytterligare högskolestudier, men det finns också andra sätt.

Läs mer om kraven för att få behörighet att undervisa

Ansökan

Om du har en lärar- eller förskollärarexamen kan du ansöka om legitimation. Det går att ansöka om legitimation med svensk eller utländsk examen och det finns möjlighet att komplettera legitimationen med fler behörigheter än det som din examen ger dig.

Ansök om legitimation

Vad säger reglerna

Skollagen talar om vad som krävs för att kunna få en legitimation. Utöver skollagen finns behörighetsförordningen som anger vad som krävs för att få behörighet att undervisa.

Läs mer om regelverk för lärarlegitimation

Senast granskad: 2017-09-01
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning