Krav för att få behörighet

Det finns olika sätt att få behörighet att undervisa. Utgångspunkten är de behörigheter du får av din examen. För behörighet utöver din examen krävs vanligtvis ytterligare högskolestudier, men det finns också andra sätt.

Behörighet genom examen

En behörighetsgivande examen är en examen utfärdad efter avklarad lärar- eller förskollärarutbildning. En examen kan resultera i fler behörigheter än vad som framgår av examensbeviset. Här följer förenklade exempel på behörigheter som du kan få av olika typer av behörighetsgivande examina. Det kan skifta beroende på typ av examen, examensår och lärosäte. Varje examen bedöms individuellt.

Behörighet utöver examen

Du kan ha rätt till behörighet utöver det du får via din behörighetsgivande examen. I regel krävs det behörighetsgrundande högskolestudier, men det finns också andra sätt. I dagsläget finns även tidsbestämda övergångsregler som ger dig möjlighet att komplettera din legitimation med äldre högskoleutbildning och undervisningserfarenhet.

Här följer ett antal olika sätt som du kan få fler behörigheter på.

För dig som får en legitimation genom en fritidspedagogexamen gäller särskilda regler om du vill komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Undervisningserfarenhet

Du kan få fler behörigheter genom att visa att du har lång erfarenhet av att undervisa.

Läs mer här ovan under rubriken Möjliga vägar till fler behörigheter.

Högskolestudier slutförda före 1 december 2013

Du kan få fler behörigheter i grundskolans årskurs 1-6 genom ämnesstudier fullgjorda före den 1 december 2013. Läs mer om poänggränserna i nedanstående poängnyckel.
Poänggränser äldre högskoleutbildning (89 kB)

Praktisk-estetiska ämnen

Du kan få behörighet att undervisa i ytterligare ett praktiskt-estetiskt ämne i grundskolans årskurs 1-6 genom att studera via Lärarlyftet.

Läs mer om Lärarlyftets kurser för fritidspedagoger

Speciallärarexamen

Du kan få behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan genom att avlägga en speciallärarexamen. För att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna måste speciallärarexamen vara specialiserad mot utvecklingsstörning. Du kan inte få behörighet att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd.

Du som redan är verksam i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna kan få avlägga en speciallärarexamen specialiserad mot utvecklingsstörning genom Lärarlyftet.

Läs mer speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet

Komplettera din legitimation på andra sätt

För att få ytterligare behörighet på något annat sätt måste du först få kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en förskollärarexamen, grundlärarexamen eller ämneslärarexamen. Det finns reglerat i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Skolverket vänder sig alltid till något lärosäte för att ta reda på om du har dessa kunskaper och förmågor. Det är alltså inte Skolverket som gör bedömningen.

Läs mer i bilaga 2 till högskoleförordningen där kraven för respektive examen framgår (1993:100)

Ansök om fler behörigheter

Du ansöker om att komplettera din legitimation med fler behörigheter än vad som följer av din examen i samband med din legitimationsansökan eller vid ett senare tillfälle.
Ansök här

Behörighet i olika skolformer

Vilken skolform du blir behörig att undervisa i styrs av vilken examen du har, och vilka ytterligare behörigheter du valt att komplettera din examen med. Här har vi samlat information om på vilka olika grunder du kan bli behörig att undervisa i olika skolformer och årskurser.

Senast granskad: 2017-10-13
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning