Förskoleklassen

Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läroplan

Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje delen som ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Läroplan för förskoleklassen

Sameskolan och specialskolan

För de flesta förskoleklasser gäller grundskolans läroplan. När förskoleklassen anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan.

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011


Kommentarmaterial

Publikationens framsida

Kommentarmaterialet till läroplanens tredje del riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens tredje del.

Köp eller ladda ner kommentarmaterialet


Bild på diskussionsunderlaget

Diskussionsunderlag

Diskussionsunderlaget riktar sig till lärare, förskollärare och rektorer. Syftet är att du tillsammans med dina kollegor ska lära känna läroplanens skrivningar för förskoleklassen genom att läsa, reflektera och planera.

Förskoleklassen - lär känna läroplanen

Vad tycker du?

Vi vill veta vad ni tycker om diskussionsunderlaget. Fyll gärna i vår korta enkät!

Gå till enkäten


Konferenser om förskoleklassen

I höst arrangerar vi konferenser om de nya delarna i läroplanen. Konferenserna handlar om det förtydligade uppdraget  för förskoleklassen samt den reviderade skrivningen i läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan. Konferenserna kommer även innehålla föreläsningar som utgår ifrån de nya läroplansdelarna kopplat till forskning och verksamhetsnära exempel.

Ort och datum

  • Göteborg 11 oktober
  • Umeå 18 oktober
  • Stockholm 26 oktober
  • Malmö 9 november

Anmälan

Anmäl dig här till konferensen om förskoleklassen


Webbinarier

Under våren 2017 höll Skolverket en serie webbinarier om de nya delarna i läroplanen.

Rektor - pedagogisk ledare för förskoleklass och fritidshem

Under webbinariet berättade vi om de nya delarna i läroplanen och om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Två inbjudna rektorer berättade om hur de har jobbat med att  implementera förändringarna och dela med sig av sina erfarenheter.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (17 min)

Fritidshemmet

Under webbinariet berättade vi om den nya fjärde delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Line Isaksson, lärare i fritidshem/fritidspedagog i Nässjö pratade om vad den nya läroplansdelen innebär för fritidshemmet.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (12 min)

Förskoleklassen

Under webbinariet berättade vi om den nya tredje delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Helena Ackesjö, fil. dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar pratade om vad den nya läroplansdelen innebär för förskoleklassen.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (12 min)

Övergång och samverkan

Under webbinariet berättade vi om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Helena Ackesjö, fil. dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet berättade om sin egen forskning och erfarenheter när det gäller övergångar och samverkan, framförallt mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Kristina Dahlberg från Skolverket berättade om extra anpassningar och särskilt stöd.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexten finns att se här (4 min)


Kontakt

Har du frågor om förskoleklassen och den nya läroplanstexten?

Skicka den till webbifri@skolverket.se

Ingela Aksell, expert

08-5273 37 38, ingela.aksell@skolverket.se

Annsofi Hultbäck, undervisningsråd

08-527 337 48, annsofi.hultback@skolverket.se

Senast granskad: 2017-05-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner