Förskoleklassen

Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läroplan

Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje delen som ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Läroplan för förskoleklassen

Sameskolan och specialskolan

För de flesta förskoleklasser gäller grundskolans läroplan. När förskoleklassen anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan.

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011


Kommentarmaterial

Publikationens framsida

Kommentarmaterialet till läroplanens tredje del riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens tredje del.

Köp eller ladda ner kommentarmaterialet


Bild på diskussionsunderlaget

Diskussionsunderlag

Diskussionsunderlaget riktar sig till lärare, förskollärare och rektorer. Syftet är att du tillsammans med dina kollegor ska lära känna läroplanens skrivningar för förskoleklassen genom att läsa, reflektera och planera.

Förskoleklassen - lär känna läroplanen

Vad tycker du?

Vi vill veta vad ni tycker om diskussionsunderlaget. Fyll gärna i vår korta enkät!

Gå till enkäten


Webbinarier

Under våren 2017 anordnar Skolverket en serie webbinarier om de nya delarna i läroplanen. Det kommer också att vara möjligt att se webbinarierna i efterhand, en vecka efter att det har sänts kommer vi att publicera webbinariet som film på vår webbplats. Det kommer inte att vara någon interaktion eller frågestund under webbinarierna.

Rektor - pedagogisk ledare för förskoleklass och fritidshem

Onsdag 22 mars 15:00-16:30

Under webbinariet berättade vi om de nya delarna i läroplanen och om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Två inbjudna rektorer berättade om hur de har jobbat med att  implementera förändringarna och dela med sig av sina erfarenheter.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (17 min)

Fritidshemmet

Torsdag 23 mars 15:00-16:30

Under webbinariet berättade vi om den nya fjärde delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Line Isaksson, lärare i fritidshem/fritidspedagog i Nässjö pratade om vad den nya läroplansdelen innebär för fritidshemmet.

Se webbinariet här

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (12 min)

Förskoleklassen

Onsdag 29 mars 15:00-16:30

Under webbinariet kommer vi att berätta om den nya tredje delen i läroplanen samt om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Helena Ackesjö, fil. dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar kommer att prata om vad den nya läroplansdelen innebär för förskoleklassen.

Webbinariet kommer att publiceras här senast den 5 april.

Genomgången av läroplanstexterna finns att se här (12 min)

Övergång och samverkan

Torsdag 30 mars 15:00-16:30

Under webbinariet kommer vi att berätta om det reviderade avsnittet 2.5 Övergång och samverkan. Helena Ackesjö, fil. dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet kommer att berätta om sin egen forskning och erfarenheter när det gäller övergångar och samverkan, framförallt mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Hur gör jag för att delta?

Ingen föranmälan krävs. Här kan du läsa mer om vilken utrustning du behöver för att kunna delta:

Läs mer om vad du behöver för att kunna delta

Tyvärr blev det fel veckodagar angivna i det brev vi skickade ut i slutet av 2016, det är datumen ovan som gäller.


Kontakt

Har du frågor om förskoleklassen och den nya läroplanstexten?

Skicka den till webbifri@skolverket.se

Ingela Aksell, expert

08-5273 37 38, ingela.aksell@skolverket.se

Annsofi Hultbäck, undervisningsråd

08-527 337 48, annsofi.hultback@skolverket.se

Senast granskad: 2017-02-03
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner