Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kursplanen för sfi har under 2017 förändrats vilket innebär att studievägarna har blivit målgruppsanpassade och sammanhållna. I samband med detta beslutades om nya kurskoder till alla kurser. Skolverket har fått i uppdrag att ta fram en ny kursplan som börjar gälla 1 januari 2018, den finner du nedan. I och med denna förändring har regleringen kring nationella slutprov för kurserna B, C och D flyttats till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Ny kursplan för sfi 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 övergår ansvaret för kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare från regeringen till Skolverket och ny kursplan träder i kraft.

Kursplan i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2017:91)

Se jämförelse/alla ändringar mellan den äldre kursplanen i sfi (2009:2) och den nya kursplanen (2017:91).

Ny sfi-kursplan med spårade ändringar (164 kB)

Äldre kursplan

Kursplan i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2009:2) (före 1 januari 2018)

Kommentarer till tidigare kursplan för sfi (101 kB)

Sammanhållna studievägar från 8 augusti 2017

Från den 8 augusti 2017 gäller nya studievägar. Avsikten är att studievägarna ska vara mer målgruppsanpassade och sammanhållna. Skolverket har därför tagit fram nya kurskoder.

Studievägar

Studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål samt visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig. En elev börjar sina studier inom den studieväg och kurs som bäst passar hans eller hennes individuella förutsättningar. En elev kan avsluta utbildningen efter respektive kurs, men intentionen är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg. Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg.

  • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 består av kurserna C och D.

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera.

Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs eleven bör börja på utgår ifrån en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för att uppfylla kraven.

Tidigare kursplan för svenska för invandrare (före 1 juli 2012)

Kurskoder

De nya kurskoderna ska användas för elever som börjar studera inom sfi från den 8 augusti 2017.

Om en elev sedan tidigare är inskriven inom sfi och ska börja en ny kurs ska de nya kurskoderna användas. 

Exempel:
En elev läser sedan tidigare på studieväg 2, har avslutat kurs B och ska nu börja läsa kurs C. För kurs C ska nu den nya kurskoden för kurs C studieväg 2 användas. Detta gäller under förutsättning att eleven inte byter studieväg.

Läs förordningsändringarna (SKOLFS 2009:2)

Senast granskad: 2018-01-03
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner