PM - Slutbetyg i grundskolan, våren 2017

I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2017. Syftet är att ge en beskrivning av slutbetygen utifrån den officiella statistiken och att lyfta fram de huvudsakliga resultaten.

Redovisning av slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2017. Syftet är att ge en beskrivning av slutbetygen utifrån den officiella statistiken och att lyfta fram de huvudsakliga resultaten. Slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet delades ut för första gången våren 1998. Betygen sätts utifrån de kunskapskrav som eleverna enligt kursplanerna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Våren 2016 avslutade 106 949 elever årskurs 9, vilket är drygt 1 400 fler elever än våren 2016 och nästan 9 500 fler elever än våren 2015. Våren 2017 är 82,5 procent av eleverna behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. 18 663 elever, 17,5 procent av eleverna, saknar därmed behörighet att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. Jämfört med våren 2016 har andelen som är behöriga till ett yrkesprogram minskat med 0,6 procentenheter och med 3,1 procentenheter jämfört med 2015. Resultaten från elevernas slutbetyg beskrivs nedan utifrån elevernas ämnesbetyg, elevernas behörighet till gymnasieskolan samt elevernas meritvärde. Resultaten presenteras för samtliga elever samt för elever med olika bakgrund.

Ladda ner som PDF (220 KB)
Tipsa:

Varukorg

Varukorgen är tom

Gör beställning

Varukorg

Titelá prisAntalSummaTa bort
Summa exklusive moms
Moms 6%
Summa inklusive moms (porto tillkommer)
Gör beställning

Mängdrabatt

  • 5% rabatt vid beställning av 10 - 49 exemplar av en artikel.
  • 10% rabatt vid beställning av 50 exemplar eller fler.