Skolverket

Checklista för sociala medier (reviderad 2018)

tumnagel

Checklistan innehåller ett antal kritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder sociala medier.

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter.

Ladda ner som PDF (89 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
Gratis, porto tillkommer
Antal sidor
2
Best nr
18:1565

Proxy error: 304

Message: Could not get page