BRUK - för kvalitetsarbete i förskola och skola

BRUK är resultatet av Skolverkets arbete med att tillsammans med förskolor, skolor och kommuner ta fram kvalitetsindikatorer som beskriver verksamheternas måluppfyllelse.BRUK är ett verktyg för kvalitetsarbete i förskolor och skolor.

BRUK är ett verktyg för kvalitetsarbete i förskolor och skolor. Skriften ger en beskrivning av vad BRUK är, en bakgrundsbild samt en BRUKsanvisning till verktyget. Den innehåller även exempel på hur fyra kommuner som medverkat i utprovningen har valt att använda BRUK. Sammanfattning: BRUK är resultatet av det uppdrag att utveckla nationella indikatorer och kvalitetsmått som Skolverket fick av regeringen 1998. Arbetet inriktades mot att ta fram indikatorer som kan användas för självvärdering på verksamhetsnivå, som underlag för skolors kvalitetsredovisningar samt för att stimulera den pedagogiska debatten. Resultatet av arbetet har blivit verktyget BRUK vilket omfattar verksamhetsformerna förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. BRUK är främst ett utvecklingsverktyg avsett att användas av skolor och förskolor för att bedöma kvaliteten i den egna verksamheten och som stöd för ett fortsatt utvecklingsarbete. Genom att det har sin grund i de nationella styrdokumenten kan det även tjäna som ett stöd i det lokala läroplansarbetet. Skriften ger sammantaget en introduktion till hur man kan använda BRUK. Verktyget i sin helhet finns tillgänglig på Skolverket webbsida där även denna skrift finns som PDF-fil.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2001

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt