Bred översyn av svenskämnena

Skolverket har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av svenska och svenska som andraspråk i alla skolformer. I den här rapporten redovisar vi översynen och ger förslag på olika åtgärder som ska ge alla elever bättre förutsättningar att utveckla sina kunskaper i det svenska språket och nå utbildningens mål.

I dag finns det en stor andel flerspråkiga elever i det svenska utbildningsväsendet och målgruppen för svenska som andraspråk har växt sedan ämnet infördes. Men studier och utvärderingar visar att det finns problem förknippade med ämnet svenska som andraspråk, trots tidigare insatser för att förbättra utbildningen. Sammantaget leder de till att eleverna inte alltid får den undervisning och de utmaningar de ska få för att kunna utveckla det svenska språket och nå utbildningens mål.

Vi lägger ett långsiktigt hållbart förslag som omfattar flera förändringar både på kort sikt och på lång sikt. Alla våra förslag ska stegvis förbättra undervisningen i både svenska och svenska som andraspråk så att den möter elevernas behov och att flerspråkighet tas tillvara som en resurs, både i skolan och samhället.

Skolverkets förslag på ett stegvis genomförande:

  • Tydligare regler och bättre stöd till rektorerna
  • En ny grundläggande del för elever som är nybörjare i svenska
  • Stöd till lärarna för att kunna följa sina elevers andrapråksutveckling
  • Stärkta lärarutbildningar
  • Stärkta professionsutbildningar
  • Fortbildning för de lärare som undervisar i dag
  • Kompetensutveckling i andraspråksutveckling för annan skolpersonal
  • Fortsatt uppföljning och utvärdering

Läs mer om uppdraget att se över svenskämnena, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt