Simning och lekar i vatten

Simning och lekar i vatten är en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Att kunna simma är viktigt för att kunna utnyttja hav och sjö samt för att förhindra olyckor. När eleverna går ut årskurs sex ska de kunna simma minst 200 meter och hantera nödsituationer vid vatten.

Undervisningen börjar redan i årskurs 1-3. Eleverna ska då utveckla sin vattenvana genom att leka i vatten och göra övningar. De ska träna på att balansera och flyta, samt att simma i mag-och ryggläge. I årskurserna 4–6 ligger betoningen mer på att utveckla simförmågan. Inom årskursintervallerna kan skolan välja när undervisningen ska ske.

För att få godkänt betyg i årskurs sex, alltså minst betyget E, ska en elev:

  • kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
  • kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Simkunnighet i fokus

Kursplanen anger att eleverna ska kunna simma i mag-och ryggläge men pekar inte ut några särskilda simsätt. Läraren får välja vilka simsätt som lärs ut. Det viktiga är att eleverna lär sig simma och att klara olika situationer vid vatten. Eleven ska kunna få godkänt betyg oavsett vilket sätt han eller hon simmar på.

Efter att eleverna fått möjlighet att utveckla grundläggande vattenvana och simkunnighet, övergår undervisningen i årskurserna 7–9 till att handla om olika simsätt i mag-och ryggläge. Med det menas till exempel crawl, bröst-och fjärilssim samt ryggsim.

Badvett och säkerhet

Eleverna ska också få kunskaper om risker och säkerhet genom undervisningen. De ska då lära sig hur man ska bete sig när man badar vid stranden eller i badhuset, till exempel att man inte ska bada ensam. Det kan också handla om att lära sig var man kan och inte kan dyka.

I årskurserna 4–6 ska eleverna också lära sig att hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Den grundläggande principen är att alltid använda någon form av hjälpredskap vid nödsituationer. I årskurserna 4–6 innebär det att de ska få lära sig att agera med hjälp av till exempel livboj eller livlina.  I årskurserna 7–9 handlar undervisningen om hur man agerar med hjälp av det som finns till hands, exempelvis en trädgren.

Skolans ansvar, även vid samarbeten

Skolan och läraren ansvarar för att undervisa i simning, badvett och säkerhet. Undervisningen kan ske inomhus i simhallar, men också utomhus vid badplatser eller i naturmiljö.

En del skolor samarbetar med simhallar och personal som är knuten dit, men det är fortfarande idrottsläraren som ansvarar för att planera undervisningen. Läraren ansvarar också för att simundervisningen genomförs på ett sätt som gör att eleverna uppnår de kunskapskrav som finns i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa.

Senast granskad: 2012-06-25
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten