Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

Gymnasiearbetet för högskoleförberedande examen ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för. Examensmålen för programmet styr hur gymnasiearbetet ska utformas och vad det ska innehålla.

Introduktion till gymnasiearbetet

Till höger eller längst ner på sidan (beroende på din skärmskorlek) finns en introduktion till gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen. Texten ger en samlad och övergripande information om gymnasiearbetet och behöver läsas som inledning till exemplen. Här finns också programspecifik information och stöd för bedömningen av gymnasiearbeten.

Exempel på gymnasiearbeten

Till höger eller längst ner på sidan (beroende på din skärmskorlek) finns också exempel på gymnasiearbeten som är fiktiva och beskriver hur ett gymnasiearbete kan genomföras. Det finns ett par exempel för varje program. Läs gärna flera exempel för olika program och inriktningar för en större variation. Några exempel beskriver elever som har gjort gymnasiearbetet enskilt medan andra exempel handlar om elever som genomför arbetet i grupp.

Diskutera och utveckla

Se även Skolverkets inspirationsmaterial (utvecklingspaket) om gymnasiearbetet som stöd för lärande och utveckling. Utvecklingspaket för gymnasiearbetet

Webbinarium om gymnasiearbetet, 2013-11-21

Webbinariet informerar om gymnasiearbetet för de högskoleförberedande programmen. I slutet av filmen besvaras frågor som ställdes i det chatflöde som fanns under sändningen av webbinariet . 

Senast granskad: 2017-04-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner