Gymnasiearbete för yrkesexamen

Gymnasiearbetet i en yrkesexamen ska vara inriktat mot programmets karaktär och det tänkta yrket. Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde. Här finns information och elevexempel som visar hur gymnasiearbetet kan genomföras och bedömas.

I de två inledande texterna finns övergripande information om gymnasiearbetet i yrkesexamen och om de exempel som Skolverket har tagit fram.

Exempel ger inspiration

De elevexempel Skolverket tagit fram ska ge inspiration och diskussionsunderlag i arbetet med att utforma uppgifter för gymnasiearbetet. Materialet riktar sig i första hand till lärare och rektorer.

Exemplen på gymnasiearbeten är fiktiva och beskriver hur ett gymnasiearbete kan genomföras. De berör flera yrkesområden och varierar i utformning för att ge olika uppslag i utvecklingsarbetet. Läs därför gärna flera exempel. I exemplen ges även förslag på hur gymnasiearbetet kan bedömas.

Exemplen är framtagna med hjälp av yrkeslärare och andra experter och i samverkan med de nationella programråden.

Målen för gymnasiearbetet

Målen för gymnasiearbetet framgår av examensmålen. På yrkesprogrammen gäller följande mål för gymnasiearbetet:

"Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.”

Se även Skolverkets utvecklingspaket om gymnasiearbetet som stöd för lärande och utveckling. Utvecklingspaket för gymnasiearbetet

Senast granskad: 2017-04-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner