Förändringar inom komvux 2025

Under 2025 kommer flera förändringar och regeländringar att börja gälla inom kommunal vuxenutbildning (komvux). För att underlätta förståelsen för de aktuella förändringarna, och stödja kommande implementeringar, används samlingsbegreppet komvux25.

Här kan du läsa mer om de förändringar och regeländringar som börjar gälla inom komvux under 2025. Flera av de aktuella förändringarna berör även andra skolformer.

Senast uppdaterad 22 september 2023
 • Reformen om planering och dimensionering

  Huvudmän ska väga in arbetsmarknadens behov och kommuner ska samverka när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux planeras och dimensioneras.

 • Ämnesbetyg på gymnasial nivå (Gy25)

  Kursbetygen ska ersättas av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

 • Reviderade kursplaner inom komvux

  Skolverket genomför en revidering av kursplanerna i skolformsdelarna komvux på grundläggande nivå, komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi).

 • Förändringar av sammanhållna yrkesutbildningar

  Från år 2025 gäller flera förändringar för sammanhållna yrkesutbildningar, även kallade yrkespaket. Apl blir ett krav och vissa yrkespaket kommer att fastställas i föreskrifter.

 • Digitala nationella prov inom komvux

  De nationella proven blir snart digitala och här hittar du information om det pågående arbetet och om vilka förberedelser som krävs.

 • Statsbidrag

  Ny hantering av regionalt yrkesvux

  Hanteringen av statsbidraget för regionalt yrkesvux förändras inför bidragsår 2025. Här kan du läsa mer om vad som gäller.