Anordna elevens val

Inom elevens val har eleverna möjlighet att själva välja ett eller flera ämnen att fördjupa och bredda sina kunskaper i. Eleverna ska få välja mellan ett allsidigt urval av ämnen.

Det är viktigt att eleverna får information om vad elevens val är, och vilka olika alternativ de har att välja mellan. Innehållet och inriktningen i undervisningen i elevens val ska vara förenlig med kursplanen och bedömnings- och betygskriterierna i det aktuella ämnet. Den garanterade undervisningstiden för elevens val i grundskolan är totalt 177 timmar. Det är inte bestämt hur tiden ska fördelas mellan olika årskurser, utan det avgörs lokalt. Därför kan man till exempel ha undervisningen i elevens val varje vecka eller koncentrerat under en kortare period. Det är däremot inte tillåtet att ta tid från elevens val för att använda till skolans val.

Kan erbjuda nybörjarspråk

Som elevens val får huvudmannen, det vill säga kommunen eller den fristående skolans styrelse, erbjuda ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i (nybörjarspråk). Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk om färre än fem elever väljer språket. Vid betygsättningen ska läraren använda betygskriterierna i moderna språk inom ramen för elevens val.

Tillräckligt stora undervisningsgrupper

För att skolan ska ha en realistisk möjlighet att erbjuda ett visst alternativ behöver antalet elever som har valt ämnet bli tillräckligt stort för att bilda en undervisningsgrupp. Skolan kan till exempel sätta samman undervisningsgrupper som består av elever från olika klasser och åldersgrupper.

Betyg

Läraren ska utnyttja all relevant information om elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna när betygen sätts. Det innebär att när läraren ska sätta betyg i ett ämne kan det vara aktuellt att även beakta kunskaper i ämnet som elevens fått inom ramen för elevens val. Däremot sätts inte något särskilt betyg i elevens val förutom i de fall då eleven har läst ett nybörjarspråk.

Inte ett alternativ till extra anpassningar eller särskilt stöd

En del elever behöver extra tid för att kunna nå betygskriterierna i ett ämne, men elevens val får aldrig ersätta extra anpassningar eller särskilt stöd till en elev.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Innehåll på denna sida