Entreprenörskap och innovation i gymnasieutbildning

Hur kan undervisningen bidra till att få människor att bli entreprenöriella i alla sammanhang? I Skolverkets inspelade webbinarium hör du Frida Andersson från Teknikföretagen och professor emerita Patricia Greene från Babson College.

Konkreta tips

Entreprenörskap och innovation är viktigt ur flera perspektiv

Elever på samtliga program inom gymnasieskolan ska få möjligheter att utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom entreprenörskap, företagande och innovationstänkande.

Hör Frida Andersson från Teknikföretagen berätta om innovation, entreprenörskap och idéutveckling som konkurrensfördel för Sverige. Professor emerita Patricia Greene från Babson College berättar sedan om hur man kan undervisa om, i och genom entreprenörskap. Webbinarier är uppdelat i två filmer, del 1 och del 2.

Vikten av entreprenörskap, innovation och företagande kan ses ur flera perspektiv. Det är viktigt för individen att under hela sin utbildning får träna förmågor som kan leda till att utveckla egen initiativkraft, kreativitet och förmåga att se möjligheter. För arbetslivet är det viktigt att utbildningen har förberett de unga på att arbeta problemlösande och ta idéer till handling för utveckling och innovation.

Entreprenörskap och innovation ingår alltså som en pusselbit i kompetensförsörjningen. Sverige och världen behöver människor som kan ser behov och möjligheter att förändra, förbättra och därmed lösa stora utmaningar. Det är därför entreprenörskap, företagande och innovationstänkande finns i läroplanerna.

Film: Entreprenörskap och innovation ​i gymnasieutbildning del 1 (tid 33:30 min.)

Webbinarium del 1: Skolverket och Frida Andersson.

Film: Entreprenörskap och innovation ​i gymnasieutbildning del 2 (tid 1:16:43 min. )

Webbinarium del 2: Patricia Greene och ett panelsamtal.

Skolverket samarbetar med ESBRI

Detta webbinarium genomfördes 16 november 2021 tillsammans med forskningsinstitutet ESBRI för att lyfta varför entreprenörskap och innovation är viktigt och hur man kan tänka som lärare när man planerar och genomför sin undervisning.

Ansvar

Ansvar för entreprenörskap i skolan

Du som huvudman eller rektor har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd genom utbildningen.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 02 november 2023