Koll på lärares avlastningsbehov

Innan ni påbörjar arbetet med att inventera lärares avlastningsbehov behöver ni göra en del förarbete. Med det här enkla verktyget kan ni snabbt få grepp om vad ni behöver tänka på inför inventering av lärares avlastningsbehov.

Lärare hjälper en elev

För att eleverna ska få en så god utbildning som möjligt är det viktigt att skolan är en attraktiv arbetsplats för lärarna och att de kan fokusera på undervisningen. En attraktiv skola har inte bara lättare att behålla behöriga lärare, utan även rekrytera nya.

Ett sätt att avlasta lärarna är att rekrytera personal med kompletterande kompetenser. Det kan vara lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper. När lärarna får avlastning kan de fokusera mer på sitt kärnuppdrag, det vill säga att planera och genomföra undervisningen, bedöma, dokumentera och informera om elevens kunskapsutveckling.

Avlastning kan också leda till att fler elever får undervisning av lärare som är legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar i. Eleverna får en bättre möjlighet att nå målen med utbildningen och lärarna får en bättre arbetsmiljö.

Var står ni idag? Med det här enkla verktyget kan ni snabbt få grepp om vad ni behöver tänka på inför inventering av lärarnas avlastningsbehov. Det finns två spår att välja mellan: ett för huvudmän och ett för rektorer.

Dessa självskattningsverktyg ingår i materialet om att avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser:

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser

Senast uppdaterad 26 juni 2023.

Relaterat